Jako společenství vlastníků jednotek (SVJ) velkého panelového domu máme problém se zajištěním kvalitního úklidu společných prostor v domě. Jaké řešení byste nám doporučili?

Předpokládáme, že správu vašeho domu vám provádí specializovaná firma na správu nemovitostí. Rozhodně nedoporučujeme, aby výbor SVJ si veškerou správu domu zajišťoval vlastními silami.

Správa bytového domu (platí samozřejmě i pro nebytové objekty) je vysoce náročnou specializovanou činností, která mimo jiné vyžaduje znalost a dodržování celé řady právních předpisů, resp. zajišťování činností, kterou musí provádět osoby s příslušným oprávněním (např. revize technických zařízení – elektřina, plyn, voda, ale také účetnictví atd.). I otázku zabezpečení  kvalitního úklidu společných prostor vám každá solidní firma správcovská firma za přijatelných cenových podmínek zajistí. Nevím jakým způsobem máte zajištěn úklid v současné době. Obecně vzato jsou v zásadě dvě možnosti. Najde-li se vhodný zájemce (nejlépe z řad obyvatel domu), je možné jej na dohodu o pracovní činnosti nebo nově i na dohodu o provedení práce (výhodnější – neplatí se sociální a zdravotní pojištění) zaměstnat. V takové dohodě je vhodné přesně vymezit náplň práce. Druhá varianta spočívá v uzavření smlouvy s úklidovou firmou na bázi běžného obchodního vztahu. V případě neplnění dohodných pracovních úkonů v požadovaném čase a kvalitě lze v obou případech smluvních vztah poměrně rychle ukončit (v závislosti na dohodnutých podmínkách). Pokud jde o Prahu, je zde nabídka úklidových služeb dostačující a jistě lze nalézt společnost, s níž budete spokojeni. S výběrem by vám měla pomoci, resp. zajistit vaše správcovská firma, která má jistě několik firem prověřených praxí.

 

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde