Rozhodla jsem se uzavřít s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu. Jaký rozsah služeb by mi v takovém případě měl být nabídnut? Platí, že čím víc služeb, tím důvěryhodnější firma?

Solidní realitní kanceláře, které se řídí zásadou, že spokojený klient se vrací, popř. doporučuje realitní kancelář, kde byl spokojen svým známým, nabízejí při uzavření exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy v podstatě kompletní zajištění průběhu celého obchodu.

Členové Asociace realitních kanceláří České republiky při exkluzivní smlouvě po domluvě s klientem standardně zajišťují mimo jiné tyto činnosti: vstupní prohlídku nemovitosti, posouzení reálné tržní ceny, prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů, zpracování textových a grafických výstupů (podklady pro inzerci), organizaci prohlídky nemovitostí s vyhledanými zájemci, přípravu podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou, vypořádání kupní ceny, doručování smluv na katastrální úřad apod.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde