Jsem členem bytového družstva a mám uzavřenou smlouvu o užívání družstevního bytu. Mohu tento byt pronajímat bez souhlasu družstva?

Podle občanského zákoníku je potřeba, abyste od vlastníka bytu, tj. od bytového družstva měl předem písemný souhlas.
V opačném případě byste mohl od družstva dostat výpověď z nájmu bytu bez náhrady. U větších bytových družstev si někdy představenstvo před vydáním souhlasu s podnájmem vyžádá stanovisko výboru samosprávy či výboru společenství vlastníků. Na vydání souhlasu s pronajímáním družstevního bytu není právní nárok, běžná praxe je taková, že se takové žádosti vyhoví. V případě, že se jedná o byt, který byl převeden do vašeho vlastnictví, tj. dům byl prohlášením vlastníka rozdělen na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. a některé nebo všechny byty (jednotky) byly převedeny do vlastnictví a zapsány do Katastru nemovitostí, můžete již tento váš byt pronajímat bez souhlasu družstva. Je však žádoucí, aby i osoby, kterým váš byt budete pronajímat, dodržovali domovní řád.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde