Obrátil jsem se s prodejem bytu na jednu realitní kancelář, kde požadovali, aby zprostředkovatelská smlouva, kterou bychom uzavřeli, byla smlouvou výhradní. Můj známý mě od takové smlouvy zrazuje a říká, že je lepší, aby můj byt nabízelo více kanceláří na

Při prodeji nemovitosti doporučuji uzavírat exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu. Prodáváte-li například auto prostřednictvím autobazaru, můžete tak učinit jen „přes“ jeden autobazar. Představa, že více zprostředkovatelů Vám prodá byt rychleji, či výhodněji, je mylná.
Při neexkluzivní smlouvě realitní kancelář riskuje, že se jí prostředky vynaložené na inzerci nevrátí, protože byt by mohl být prodán prostřednictvím jiné realitky. To její aktivity samozřejmě nijak nepodněcuje. Kromě toho u zájemců, kteří prodávaný byt nalézají v inzerci u více zprostředkovatelů (a často i za různé ceny), nebudí taková nabídka důvěru. U exkluzivní smlouvy je pověřená realitní kancelář mnohem více motivována vynaložit maximální úsilí při hledání zájemce o koupi. V případě nalezení kupujícího a následně zajištění služeb spojených s celou obchodní transakcí, obdrží odměnu v podobě provize, což jí uhradí vynaložené náklady s daným obchodním případem. Věnujte však zvýšenou pozornost celému znění uzavírané smlouvy. Důležitý je zejména předmět, doba trvání smlouvy, ale také sankce za porušení smluvních ujednání apod. Musí být jasné, za jakých podmínek smluvní vztah končí. Kupříkladu, může být sjednán na dobu určitou (např. na 6 měsíců) nebo podobně. Klient by měl v dohodnutých termínech od makléře dostávat informace o uskutečněných aktivitách při hledání zájemce o koupi jeho nemovitosti, o všech potřebných krocích vedoucích u vybraného zájemce k finální realizaci.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde