Prosím o sdělení,zda musí být realitní kanceláře povinně v nějaké asociaci.

Provozování realitní kanceláře je ve smyslu naší platné legislativy volnou živností.

Není tudíž spojeno s žádným požadavkem na doložení kvalifikačních předpokladů resp. vzdělání, nutných k provozování této náročné činnosti. Proto se také na českém trhu nemovitostí pohybuje značné množství osob, které realitní činnost provozuje zcela nekompetentně a své klienty, často bez zjevného úmyslu, poškozují. Zákon také neřeší povinné členství realitních kanceláří v profesním sdružení.
Členstvím v Asociaci realitních kanceláří České republiky realitní kanceláře zcela dobrovolně přijímají řadu povinností, vyplývajících ze stanova a vnitřních směrnic asociace, které se v zájmu klientů zavazují plnit.
A nejedná se o závazky jen tak ledajaké. Každá členská realitní kancelář se musí pravidelně profesně vzdělávat, aby byla oprávněna získat každých pět let certifikát, musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti, musí dodržovat Etický kodex člena asociace, musí dodržovat standard činnosti apod. V případě jakéhokoli porušení stanov a vnitřních směrnic asociace je pak člen povinen zodpovídat se dozorčí radě asociace a musí se podrobit případným sankcím, z členství vyplývajícím.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde