Chtěl bych investovat nějaké finanční prostředky do nemovitosti a prostřednictvím realitní kanceláře bych rád koupil část bytového domu. Jaké budu mít práva a povinnosti pokud budu vlastnit pouze menšinový podíl? Co když nebudu souhlasit s některými opra

Pokud se nebude jednat o zásadní změnu domu, kdy by mohlo být rozhodnutí spoluvlastníků soudem změněno, pak o hospodaření s domem rozhodují spoluvlastníci většinou. Ta se vypočítá podle velikosti jejich podílů na nemovitosti. Platí, že se podílíte na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví domu na základě toho, jaký vlastníte podíl. Vlastníte-li například 1/3 domu, pak máte právo na 1/3 výnosů z této nemovitosti, ale musíte se také podílet 1/3 na nákladech, spojených s nemovitostí.  

Ještě bych pro jistotu rád upozornil na to, že pokud se rozhodnete investovat do nemovitosti koupí ideální části domu, nekupujete tak konkrétní byt, resp. část domu! A zvláště tehdy, pokud koupíte pouze menšinový podíl na nemovitosti, pak vám doporučuji, abyste se před uzavřením transakce poradil s nezávislým odborníkem, který vám vysvětlí všechna pro a proti, spojená s takovou investicí.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde