Manžel má v České republice trvalý pobyt, ale je slovenským občanem. Rada bych na něj převedla členská práva k družstevnímu bytu, ve kterém bydlíme.

Pokud má váš manžel na území České republiky trvalý pobyt, pak je ve smyslu zákona považován za tuzemce a platí pro něj tudíž zpravidla stejné podmínky jako pro ostatní tuzemce. Při převodu členských práv, která souvisejí s nájmem družstevního bytu pak je třeba, vedle obecně závazných předpisů, vycházet také z platných stanov příslušného družstva.


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde