Prosím o radu zda je oprávněn vlastník nemovitosti, na které je vázáno zástavní právo, dát tuto nemovitost do prodeje bez předchozího písemného souhlasu věřitele (banky).

Vlastník resp. realitní kancelář může nabízet k prodeji nemovitost, na které je vázáno zástavní právo. Nepotřebuje k tomu předchozí písemný souhlas věřitele. Případný zájemce o koupi by však měl o této skutečnosti být předem informován. Bude to totiž předmětem dalších kroků, které musejí být v souvislosti s převodem vlastnických práv k takové nemovitosti řešeny. O platnosti resp. neplatnosti smlouvy , kterou jste podepsala, však nelze rozhodnout bez znalosti jejího textu.


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde