Zateplení bytového domu - kritéria při rozhodování

Bydlím na sídlišti v panelovém domě (stáří domu cca 24 let). Zvažujeme v rámci našeho SVJ otázku zateplení domu, ale nevíme zda, resp. za jakou dobu by se vložené náklady na takovou investici díky úsporám při spotřebě tepla vrátily. Před dvěma lety jsme provedli v celém domě výměnu všech oken, takže úniky tepla se tím snížily.


Při rozhodování o takové vysoce finančně náročně investici doporučuji obrátit se na specializovanou firmu a nechat provést tzv. energetický audit budovy. 

Ten vám zjistí nejen míru tepelných ztrát (měření je třeba provádět v zimním období) a místa největších úniků na plášti budovy, ale v rámci této služby by vám dodavatelská firma měla předložit i způsoby řešení, nejlépe ve variantách. Tzn. mimo jiné  zda provést (a jakou technologií) kompletní zateplení celého pláště budovy nebo jen některých částí, tedy např. jen štítové zdi (to je zpravidla na m2 levnější než v případě zdi s okny  a balkony, kde je zateplování daleko náročnější na práci) apod. Při určitém odhadu vývoje cen za dodávané teplo do domu na 10 a více let a  předběžné výše  nákladů  na zateplení domu, lze pak vypočítat návratnost investice v letech. Pak se již zbývá jen rozhodnout, zda např. předpokládaná patnáctiletá návratnost je pro vás zajímavá nebo není.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde