Banky budou poskytovat netradiční služby aneb Ševče, drž se svého kopyta!

 Budou banky svým klientům obstarávat i nákup spotřebního zboží nebo třeba hlídat děti, když rodiče budou pracovat?  
I tak by mohly vypadat nové služby banky. V zájmu toho, aby si klient mohl dovolit hypotéku nebo naopak náhradou za bankovní servis, budou banky zřejmě poskytovat i takové služby, o kterých se nám ani nezdálo.

V denním tisku jsem v červenci objevil titulek „Banky bojují o hypotéky hrou na realitky“. Z textu je zřejmé, že banky rozšiřují své služby do oblastí, které jdou za hranici bankovnictví. Poskytují realitní služby, právní poradenství, odhalují technické nedostatky na nemovitostech, poskytují třeba i pomoc v domácnosti či rezervační služby pro výběr hotelu či letenky. Půjde-li to tak dále, nebudou v budoucnu zřejmě potřeba advokáti, živnostníci ani další podnikatelské subjekty. Všichni se staneme pracovníky bank a náš zaměstnavatel se nám o vše postará. Vypadá to jako nová společenská vize. Naděje pro budoucnost. Současná společnost hledá cesty jak najít východisko z jakési morálně společenské a ekonomické krize. Banky ho asi našly, napadlo mne při čtení textu.
Možná by, při této příležitosti, stálo za to si připomenout úlohu banky v moderní tržní ekonomice.
Mezi hlavní funkce patří:
1. Přijímání (úschova) a půjčování kapitálu
2. Zprostředkování platebního styku
3. Nákup a prodej cenných papírů.
Provozování těchto služeb je regulováno státem. Proto pro svoji činnost potřebuje banka bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru (vykonávaném většinou centrální bankou - u nás ČNB). Mezi další činnosti bank řadíme např. emise peněz, zprostředkování bezhotovostního platebního styku, úschovu cenných předmětů, směnárenskou činnost, vydávání cenných papírů a třeba dále burzovní obchody.
Zdá se mi, že cesta rozšiřování služeb právě za hranici bankovnictví není tím, co od banky očekávám, byť je nepochybně dlážděna dobrými úmysly. Jsem přesvědčen, že v tom očekávání nejsem ojedinělý klient. Banky si v nedávno minulých letech zvykly na blahobytný život, který byl dán celosvětovou euforií, že vše poroste do nebe. Nastalo však vystřízlivění a prakticky všichni (nejen banky) musíme přehodnotit své vize a zabývat se inovací strategií a podnikatelských záměrů. Banky nevyjímaje. A tak se zřejmě zrodily záměry podnikat i v jiných oblastech než je ryzí bankovnictví, přestože výkon těchto činností někdy vyžaduje plnit speciální kriteria danná právní normou, jako třeba poskytování právních služeb za úplatu nebo jde jen o tzv. koncesované či volné živnosti.
Banky jako takové totiž nikdy ve svém podnikání mnoho neriskují. Pokud se tzv. něco nepovede a dolehne to na klienty v plošném rozsahu, vyřeší jejich problémy stát. To už se v historii stalo mnohokrát. Jistě vysokou nákladovost nových služeb zaplatíme přece my klienti a ne na úspěšnostním principu. Když se něco nepovede jinému podnikatelskému subjektu, tak to zaplatí ze svého, může zkrachovat či být v insolvenci a nikdo mu zdarma nepomůže.
Banky ale přece pracují s našimi penězi, s penězi zaměstnanců firem, státu, s penězi živnostníků, podnikatelských subjektů a to by si měly každodenně uvědomovat. A nás by mělo zajímat, jak to dělají. Měly by usilovat o efektivní zhodnocení svěřených prostředků službami, které jsou jim vlastní a které jejich klienti nemohou zajistit jinak. Alternativa k bankám prostě není. A to zejména z důvodů, že tyto služby mohou poskytovat právě jenom ony. Kdo s klientů banky by neuvítal nakládání s prostředky, které bance svěří, za odměnu na úspěšnostním principu. Už vám taková služba byla bankou nabídnuta ? Jistě se vám ale stalo, že bance svěřené prostředky byly za její odborné asistence a poradenství investovány špatně a prodělali jste. Pracovníci banky ale ne. Ti jsou odměňováni jiným modelem. V nebankovním světě to však funguje vždy na úspěšnostním principu. Vyrobím, neprodám, nezajistím službu mám smůlu. To je ale zřejmě pro banky ta méně pohodlná cesta k výdělku. Tak budou za „bankovní náklady“ shánět letenky, rezervovat hotely, jednat o ceně nemovitosti, poskytovat právní služby a zajišťovat asistenci při pomoci v domácnosti.
Jsem toho názoru, že banky mohou „dohnat ujetý vlak“ i jinými cestami. Jistě mají, jako každý z nás, ve své činnosti rezervy a mohou své výnosy docílit tím, co se od nich hlavně očekává. To je např. efektivní péče o námi svěřené prostředky. Za to rád zaplatím. Na ostatní služby tu jsou advokáti, notáři, autorizovaní inženýři, projektanti, realitní kanceláře, cestovní kanceláře, hospodyně atd.
Ševče, drž se svého kopyta.
Ing. Jaroslav Novotný


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde