Systém ARK MLS pomáhá klientům realitních kanceláří

Asociace realitních kanceláří ČR provozuje od podzimu minulého roku systém vzájemného sdílení nabídek (MLS = Multiple Listing System).

Tento ve světě již léta osvědčený a fungující systém usnadňuje a urychluje spolupráci realitních kanceláří – členů ARK ČR. Realitní kanceláře posílají do databáze systému své nabídky a systém umožňuje rychle vyhledávat v této databázi nemovitosti pro zájemce o koupi bytu či rodinného domu. V případě, že hledáte ke koupi byt či rodinný dům a obrátíte se na realitní kancelář – člena ARK ČR - např. v Brně, je velmi pravděpodobné, že vám bude nalezena jedna či několik nabídek odpovídajících vašim kritériím. A to buď ihned, jestliže se nějaké nemovitosti dle vašeho zadání v databázi již nacházejí nebo v okamžiku, kdy budou takové byty či domy do databáze zařazeny jako nové nabídky. Realitní makléř, který do systému zadal vaši poptávku a v daném okamžiku žádná nemovitost vašim kritériím neodpovídá, obdrží ze systému MLS zprávu ihned, jakmile se nemovitost dle vaší poptávky v databázi objeví. Tato funkce je nazvána „hlídací pes“ a je pro fungování ARK MLS velmi užitečná.


V databázi ARK MLS je sice většina nemovitostí, které realitní kanceláře zveřejňují ve své inzerci na různých realitních serverech, v tištěné inzerci a také na svých webových stránkách, přínos tohoto systému je však právě v tom, že umožňuje maximálně rychle tzv. „spárovat“ nabídku a poptávku.
V čem tedy spočívá výhoda tohoto systému pro zákazníky realitních kanceláří – členů ARK ČR? Pro prodávající, kteří svěřili svoji nemovitost do nabídky některého z členů asociace zapojeného do ARK MLS v tom, že se zvyšuje pravděpodobnost rychlejšího nalezení zájemce o koupi jeho bytu či rodinného domku. Pro potenciální kupující, tedy pro poptávající, kteří jsou dnes - při převažující nabídce nad poptávkou v oblasti rezidenčních nemovitostí ve výhodnějším postavení oproti prodávajícím – spočívá přednost zejména v tom, že realitní kanceláře zapojené do ARK MLS mohou snadněji a rychleji vyhledávat nemovitosti dle jejich požadavků.
Co tedy z výše uvedeného vyplývá? Ti, kteří hledají nemovitost ke koupi mají v zásadě dvě možnosti: buď budou sami vyhledávat v inzerci na internetu, v tištěných inzertních médiích apod. a budou muset věnovat této činnosti mnoho hodin po dobu řady týdnů nebo svoji poptávku zadají nějaké realitní kanceláři. V případě, že se obrátí na realitní kancelář zapojenou do systému ARK MLS mají šanci nalézt nemovitost dle svých požadavků mnohem dříve. Pro prodávající, kteří jsou v dnešní situaci převisu nabídky nad koupěschopnou poptávkou v obtížné situaci, je toto cesta jak zvýšit pravděpodobnost rychlejšího nalezení zájemce o koupi jejich nemovitosti.
V této souvislosti ještě několik poznámek pro prodávající ověřené realitní praxí. Jestliže doporučujeme všem klientům realitních kanceláří, aby svoji nemovitost svěřili do nabídky jen jedné realitní kanceláři (tj. uzavřeli s ní tzv. výhradní, nebo-li exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu), tak v případě, že se nabídka na prodej dostane do systému ARK MLS, platí toto doporučení dvojnásob. Bližší informace o důvodech, proč a za jakých předpokladů je pro klienty výhodné uzavřít s realitní kanceláří výhradní zprostředkovatelskou smlouvu naleznete v článku nazvaném „Proč exkluzivita – často kladená otázka“ – viz webové stránky asociace
www.arkcr.cz.

Druhá poznámka se týká stanovení reálné nabídkové ceny nemovitosti. Každý prodávající by si měl uvědomit, že realitní trh je dnes výrazně odlišný od situace v letech 2008-9. Ceny nemovitostí se tehdy díky vysoké poptávce vyšplhaly značně vysoko a prodalo se téměř vše, co bylo na trhu k dispozici. Dnes je však situace opačná, ve většině lokalit v celé republice nabídka převyšuje koupěschopnou poptávku, zájemci o koupi jsou daleko opatrnější, náročnější ve svých požadavcích a déle si vybírají. Průměrná doba prodeje se u rezidenčních nemovitostí výrazně prodloužila. Proto je pro každého prodávajícího velmi důležité stanovení reálné nabídkové ceny, tj. ceny, za níž je předpoklad, že ji zájemci o danou nemovitost budou akceptovat. Rozhodně nedoporučujeme taktiku: nejdříve zkusíme vyšší cenu a když nebudou zájemci, pak cenu snížíme. Mnoho poptávajících tato taktika odrazuje od zájmu takovou nemovitost koupit nehledě na skutečnost, že stanovení nereálně vysoké ceny značně prodlužuje dobu, během níž se hledá zájemce o její koupi. V každé solidní realitní kanceláři jsou schopni prodávajícímu poradit se stanovením kupní ceny, znají totiž reálné tržní ceny, tj. ceny z uskutečněných prodejů, nikoli jen z nabídek v inzerci.
Třetí poznámka se týká prezentace nemovitosti, která je či bude nabízena k prodeji. Jestliže vámi vybraná realitní kancelář přebírá váš byt či rodinný dům do nabídky, zajímejte se o to, jak vypadají fotografie (interiéru i okolí), tzn. zda jsou kvalitně zajímavé zpracované, neboť nejen cena, ale také fotografie a popis nemovitosti jsou těmi faktory, které především mohou upoutat pozornost poptávajících na vaši nemovitost mezi stovkami jiných v dané lokalitě. Nechte si také od realitního makléře poradit, jaké - většinou drobné, finančně a časově nenáročné - úpravy by bylo možné a vhodné provést, aby přednosti vaší nemovitosti mohly jak na fotografiích, tak poté při prohlídkách zájemců o koupi více vyniknout. Pro takovou profesionálně provedenou přípravu nemovitosti k jejímu prodeji se vžil název Home Staging a začíná se postupně uplatňovat i v našich končinách.

 

Zdroj: Asociace realitních kanceláří České republiky
www.arkcr.cz

 

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde