Vnitřní směrnice ARK ČR: Způsob použití názvu a loga Asociace realitních kanceláří České republiky

Název asociace zní: „Asociace realitních kanceláří České republiky“, ve zkratce: „ARK ČR“ a pouze v tomto znění je možní název či zkratku užívat. Není předepsán typ ani barva písma.


V souladu se stanovami ARK ČR má každý člen ARK ČR právo používat vedle svého označení znak asociace. Nikoli však jako přímou součást svého jména resp. názvu firmy, ale jako označení sounáležitosti k asociaci.

Příklady použití písemné formy názvu asociace členem

Chybně

Správně

Ing. Jan Novák – reallita, ARK ČR

 

Ing. Jan Novák – reallita, člen ARK ČR

Ing. Jan Novák – reallita
ARK ČR

 

Ing. Jan Novák – reallita
člen ARK ČR

Reallita, spol. s r.o., ARK ČR

Reallita, spol. s r.o., člen ARK ČR

 

Pokud je užíváno logo ARK ČR, smí být vytištěno podle platného vzoru, jednobarevně. Kombinace více barev, jako například písmo v jiné barvě než zbytek loga, je nepřípustné.

Logo ARK ČR musí být vždy dostatečně separováno od vlastního označení členské firmy, minimálně o ½ průměru užité velikosti loga, maximálně však do 2 průměrů užité velikosti loga.

Je-li vzdálenost loga od vlastního označení členské firmy větší než 2 průměry užité velikosti loga, pokládá se toto za užití samostatného loga. V tom případě musí pod logem být označení „člen“.

Příklady použití znaku asociace členem

Chybně

Správně

Reallita, spol. s r.o.ARK čr černé

Reallita, spol. s r.o.  ARK čr černé

Reallita, spol. s r.o. ARK čr černé

 

Reallita, spol. s r.o.    ARK čr černé

 

 

 

 

Vzor použití samostatného znaku asociace členem

Chybně

Správně

vzorARK čr černé

vzor.    . ARK čr černé

 

 

Vzor použití samostatného znaku asociace členem

Chybně

Správně

ARK čr černé

ARK čr černé
.           .ČLEN.           .

 

Poznámka

Název Asociace realitních kanceláří České republiky a platné logo Asociace realitních kanceláří České republiky jsou zapsány na Úřadu průmyslového vlastnictví v rejstříku ochranných známek. Číslo zápisu je 258123.

Ve smyslu stanov Asociace realitních kanceláří České republiky, má člen ARK ČR právo používat vedle svého označení znak asociace.

Aby nedocházelo k nevhodnému užívání loga ARK ČR, rozhodla asociační rada ARK ČR na svém jednání, které se uskutečnilo v Praze dne 25.11. 2003 o vydání vnitřní směrnice o způsobu používání loga řádnými členy ARK ČR.

Ve smyslu stanov Asociace realitních kanceláří České republiky,  má řádný člen ARK ČR povinnost respektovat rozhodnutí přijaté orgány asociace.

Přesný vzhled loga pro využití je k dispozici na sekretariátu Asociace realitních kanceláří České republiky, Strašnická 1b, 102 00 Praha 10 nebo na www.arkcr.cz.
Použití loga členem asociace v rámci prezentace činnosti je možné pouze v souvislosti s realitní, správcovskou, dražební a developerskou činností.

Vzhledem k tomu, že Název Asociace realitních kanceláří České republiky a platné logo Asociace realitních kanceláří České republiky jsou zapsány na Úřadu průmyslového vlastnictví v rejstříku ochranných známek, doporučuje se při použití znaku ve verzi, kdy je text loga dostatečně čitelný použití označení ® v pravém horním rohu znaku asociace.

V roce 2013 byl asociační radou ARK ČR schválen tzv. piktogram loga ARK ČR. To souvisí jednak s postupným zaváděním modernizované verze loga do povědomí veřejnosti, jednak s tím, aby při případném zmenšování loga bylo stále čitelné.(vizitky, webové prezentace apod.)

Logo_ARK_piktogram

Pravidla pro využití jsou obdobná pravidlům pro využití standardního loga Asociace.

 

Tzv. Piktogram loga je možné používat samostatně, nebo ve spojení s logem ARK ČR.

ARK obě loga spolu

 


Vzhled znaku Asociace realitních kanceláří České republiky zapsaný na ÚPV ČR.

ARK čr černé

 

Vzhled piktogramu Asociace realitních kanceláří České republiky.

Logo_ARK_piktogram

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde