Jaká je právní úprava živnosti správců nemovitostí v jednotlivých zemích EU?

Nemůžeme zde podrobně „rozebírat“ každou vnitrostátní legislativu. Omezíme se na to, stručně vyjmenovat  přehled těchto legislativ v hrubých rysech.

Řekněme si něco o profesi správců nemovitostí.  V Belgii, Španělsku, Francii a Rakouskou je živnost správců nemovitostí upravena státem. V Dánsku, Irsku, Nizozemí a Velké Británii upravují pro své členy předpisy živnostenských asociací. Belgie a Francie vyžadují roční  živnostenský průkaz .


Jaká je požadovaná úroveň vzdělání? Musí být člověk držitelem vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o nástavbovém studiu, aby mohl vykonávat činnost správce nemovitostí?
Z průzkum, který v této záležitosti uskutečnila CEPI  vyplývá následující:  Ano odpovídají: Belgie, Španělsko, Francie, Itálie, Irsko a Rakousko. Ne odpovídají: Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko a Finsko.

Příslušné nástavbové studium trvá minimálně 3 roky v Belgii, ve Španělsku a v Irsku a minimálně 2 roky ve Francii, v Itálii a v Rakousku.
Diplom nebo osvědčení vystavuje státní instituce ve Španělsku, ve Francii, v Itálii a v Rakousku.
Naproti tomu v Belgii, ve Francii a v Irsku může takové osvědčení vystavit zařízení, které je k tomu zákonem oprávněno.
Na otázku, zda živnostenská asociace vyžaduje určitou délku praxe, odpovědělo záporně pouze: Dánsko, Španělsko, Lucembursko a Nizozemí.
Pro držitele určitých diplomů může být nepovinná v Německu, ve Francii, v Itálii a v Rakousku.
Tato praxe je naopak pro všechny povinná v Belgii (minimálně 1 rok), v Irsku (2 roky), v Portugalsku (6 měsíců) a ve Finsku (2 roky). Období praxe je obvykle:  3 roky v Německu,  2 roky ve Francii,  6 měsíců v Itálii

ˇ         V roce 2000 si členové Asociace realitních kanceláří České republiky na řádné valné hromadě odsouhlasili zavedení povinného profesního pojištění jako jednu z podmínek řádného členství v Asociaci. Má to nějakou souvislost se situací na trhu nemovitostí v zemích Evropské unie?
Samozřejmě, že stejně tak, jako se snažíme přiblížit profesní úroveň řádných členů ARK ČR v rámci podmínek podnikání realitním makléřům a správcům nemovitostí ze zemí EU v oblasti vzdělávání, činíme i další související kroky v oblasti ochrany klientů.

Zatím co u nás ze zákona neexistuje povinnost pojištění profesní odpovědnosti pro diskutované profese, situace v Evropě je jiná. V Belgii, Dánsku, Francii, Norsku, Švédsku a dokonce od loňského roku i v Polsku je ze zákona pojištění odpovědnosti povinné pro profesi správců nemovitostí.
Určitý druh profesního pojištění odpovědnosti ukládají svým členům  správcům nemovitostí - zajistit  vnitrostátní živnostenské asociace v Německu, Irsku, Itálii, Nizozemí a ve Velké Británii.
Nejvíce benevolentní jsou v tomto smyslu Španělsko, Lucembursko, Rakousko a Portugalsko, kde pojištění živnostenské občanskoprávní odpovědnosti správců nemovitostí není řešeno.

Existují v zemích EU ještě nějaké varianty finanční ochrany klientů?
Ano a velice zajímavé. Zcela určitě by se u nás také vyplatily. Například v poslední době v souvislosti s krachem Union Banky, kdy došlo  nikoli vinou realitní kanceláře  k problémům ve vztahu k jejím klientům. V některých státech jsou zavedeny tzv. Finanční garance. Pod pojmem finanční garance se rozumí právní mechanismus, jímž se pověřená organizace zavazuje, že splní finanční závazky živnostníků v sektoru nemovitostí. Jedná se například o případy, kdy jde o vrácení prostředků, které realitní kancelář dluží svým klientům na základě výkonu své živnosti. Taková instituce pak vstupuje do jejich povinností, pokud tyto subjekty nejsou sto dostát svým závazkům.

Pro správce nemovitostí je taková garance povinná ze zákona v Belgii a Francii. Svým členům citované finanční garance ukládá živnostenská asociace ve Španělsku. Určitý druh takové garance ukládají svým členům asociace v Dánsku a Nizozemí.
Země, kde finanční garance neexistuje jsou                 Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko,  Norsko a Velká Británie.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde