O komoře správců nemovitostí

Přesto, že správce nemovitostí většinou nakládá s mnohamilionovým nemovitým majetkem, naše platná legislativa zařadila tuto náročnou a odpovědnou činnost mezi tzv. volné živnosti. V praxi to znamená, že prakticky každý, kdo dosáhne plnoletosti a má čistý trestní rejstřík, může požádat o vydání živnostenského listu a bez jakýchkoli znalostí může zahájit činnost. Majitelé nemovitostí jsou tak často vydáni na milost a nemilost zcela nekvalifikovaným dobrodruhům, kteří, aniž by si byli vědomi své odpovědnosti postupně devastují spravovaný majetek.


Komora správců nemovitostí při Asociaci realitních kanceláří České republiky je v současnosti svým počtem i územním záběrem největší sdružení společností, které se zabývají správou nemovitostí v České republice.
Členové tohoto profesního sdružení jsou pouze takové společnosti, které podléhají přísným kritériím členství, mezi které patří mimo jiné mít uzavřenu pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z činnosti, dodržovat stanovy a vnitřní směrnice asociace, respektovat rozhodnutí přijaté orgány asociace, poskytovat orgánům asociace součinnost k naplňování poslání  a cílů, zejména plněním úkolů jimiž byl pověřen, jednou ročně na požádání generálního sekretáře doložit osvědčení odborné způsobilosti.

Tato situace nenechala klidnými správce nemovitostí, kteří se již před lety sdružili v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Rozhodli se jí čelit tím, že založí - v rámci stanov asociace - Komoru správců nemovitostí. Ustavující schůze Komory správců nemovitostí při ARK ČR se konala v pátek, dne 14. března 2003 v Příměticích u Znojma.

Komora chce zejména napomáhat svým členům ke zkvalitňování poskytovaných služeb. Svojí činností chce přispívat k ochraně klientů před nekvalifikovanými a nesolidními poskytovateli správcovských služeb.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde