Co se rozumí pod pojmem "správa nemovitostí"?

Definice předmětu správy nemovitostí:
Předmětem správy nemovitostí se rozumí udržování stávajícího stavu, chodu a provozu nemovitosti v souladu s platnými předpisy.


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
13.3.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde