Jaký je běžný standard služeb správce nemovité věci?

Které mají být běžně správcem zajišťované služby?

Mezi běžně zajišťované služby správcem patří zejména:
zajišťování a kontrola dodávky veškerých služeb a medií souvisejících s provozem nemovitosti, včetně provozu vyhrazených technických zařízení
zajišťování vedení evidence a hospodaření v rozsahu spravované nemovitosti
zajišťování vypracování předpisů nájemného, výběrů a rozúčtování plateb souvisejících s provozem a užíváním nemovitosti
zajišťování běžných oprav a údržby nemovitosti
zajišťování periodických revizí, odborných kontrol a prohlídek
sledování technického stavu a využívání nemovitosti


Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde