Proč je výhodné využívat služeby členů Komory správců nemovitostí při ARK ČR?

Proč právě služby členů Komory?

Správce nemovitostí, člen Komory správců nemovitostí při Asociaci realitních kanceláří České republiky, musí postupovat při provozování své činnosti v souladu s dobrými mravy, s odbornou péčí, v souladu s platnými předpisy.
Pokud se klient domnívá, že správce nepostupuje v souladu s tímto prohlášením, můžete podat stížnost na dozorčí radu asociace, která bude vaši stížnost řešit. U nečlenských správců tuto možnost nemáte.
Mezi nutné podmínky, které musí splňovat správce nemovitostí - člen Komory správců nemovitostí při ARK ČR - chce-li poskytovat správcovské služby, patří zejména:

  • Platné oprávnění k provozování činnosti v oblasti správy nemovitostí
  • Garantovaná způsobilost pro kvalifikovaný výkon správy nemovitostí
  • Pojištění odpovědnosti
Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde