Vzdělávání v oboru SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Vzhledem k tomu, že naše platná legislativa zařadila Správu nemovitostí mezi volné živnosti, zdálo by se, že vzdělání není potřebné. Opak je však pravdou.

Pouze odborník kvalifikovaný v celé soustavě oborů, nutných pro řádný výkon tohoto náročného a zejména odpovědného povolání, může spávu vykonávat ke spokojenosti majitele nemovité věci.


PŘÍHLÁŠKA NA KURZ VÝKON SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.

Termín: 12. - 14.9.2017  (9-16 hod.)
Místo konání: BRNO
Cena: 4.600,- Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 3.500,- Kč + DPH
Pro neplátce DPH sleva ve výši daně

Program:

12.9.2017
Základní aspekty správy nemovitostí
(úvod do problematiky)
1) Charakteristika správy nemovitostí (včetně přehledu činností zajišťovaných správcem; info o řadě právních norem pro výkon správy; rozlišení správy nemovitostí podle jednotlivých typů vlastnictví nemovitostí; odlišnosti správy bytových a nebytových budov)
2) Smlouva o správě nemovitosti – praktické aspekty (převzetí domu do správy, provoz, revize technických zařízení, opravy a údržba domu, pasportizace…)
3) Základní informace o facility managementu
Přednáší: ing. Miroslav Láník, jednatel realitní společnosti zabývající se převážně správou nemovitostí, dlouholetá praxe v oblasti správy nemovitostí 

13.9.2017
Právní aspekty správy nemovitostí
1) Úvod – základní přehled právních norem vztahujících se ke správě nemovitostí
2) Smlouva o správě nemovitostí (zejména z právního hlediska) – vztahy mezi správcem a vlastníkem nemovitosti, práva a povinnosti obou stran, činnosti správce vůči nájemcům (nájemní smlouvy, rozúčtování nákladů na služby, řešení sporů, neplacení nájemného a záloh na služby, zpřístupnění bytu nájemcem ke kontrole stavu bytu či pro odečty stavu měřidel vody a tepla, porušování domovního řádu, placení drobných oprav v bytě – kdy nájemce a kdy pronajímatel….)
3) Ukončení nájmu bytu a nebytového prostoru, výpovědi z nájmu bytu dle NOZ
4) Základní informace o Katastru nemovitostí
Přednáší: JUDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní společnosti, dlouholetá praxe v realitní činnosti včetně správy nemovitostí 

14.9.2017
Charakteristika jednotlivých činností správce nemovitostí
1) Rozúčtování služeb spojených s nájmem mezi jednotlivé nájemce bytů a nebytových prostor (kritéria rozúčtování u jednotlivých položek – plocha bytu, poměrová měřidla vody a tepla, počet osob)
2) Požární ochrana – základní povinnosti majitele nemovitosti, resp. správce
3) Povinné revize technických zařízení (výtahy, elektrické rozvody vč. bleskosvodů, plyn, protipožární zařízení – viz předchozí bod, aj.)
4) Specifika správy nemovitostí v bytových domech, kde je SVJ 
5) Opravy a udržování nemovitostí (zajištění havarijní služby, výběr dodavatele na opravy a rekonstrukce v domě aj.)
Přednáší: p. Zdeněk Procházka,  praxe ve správě nemovitostí od r. 1990

Přihlášky (viz.odkaz on-line), informace:
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 608 446 656
E-mail: kurzy@arkcr.cz

Vždy aktuální seznam vypsaných kurzů a seminářů s realitní tematikou, včetně kurzu Správa nemovitostí naleznete ZDE

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde