Zákon "o praní špinavých peněz" a povinnosti pro realitní kanceláře

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností?

Přijďte si poslechnout aktuální informace (včetně nedávné novely zákona) přímo od zdroje (Finanční analytický úřad) a vyvarovat se tak případných postihů za neplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona!


Termín: 25.04.2018 (9 – 12  hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede:  Mgr. Markéta Hlavinová,  Finanční analytický úřad

Cena: 900 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 700 Kč + DPH
Pro neplátce DPH na požádání sleva ve výši daně

Program:

  • Úvod do problematiky boje proti praní peněz a financování terorismu
  • Identifikace a kontrola klienta při činnosti realitní kanceláře
  • Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik
  • Správní delikty/přestupky a pokuty
  • Mezinárodní sankce
  • Budoucí vývoj legislativy

 


Přihlášky, informace:
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 603 188 065
E-mail:
kurzy@arkcr.cz nebo přímo z těchto web stránek
- viz přihláška on-line

Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

22.5.2018
v Brně

Přihláška
a podrobné
info zde