Novela stavebního zákona

Přijďte se seznámit s letošními novinkami ve stavebním zákoně (novela stavebního zákona - zákonem č. 205/2017 Sb.)


Termín: 22.11.2017 (9 – 12  hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede:  ing. Renáta Pintová Králová, konzultantka pro stavební právo,  členka České společnosti pro stavební právo,

Cena: 1.000 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 700 Kč + DPH
Pro neplátce DPH sleva ve výši daně

Účastníci kurzu obdrží studijní materiál a osvědčení o absolvování kurzu.

 

Program semináře:

1)      Obecné informace o novele

2)      Společné povolení

-          Příslušnost

-          Účastníci řízení

-          Souhlas vlastníka

-          Závazné stanovisko úřadu územního plánování

-          Posuzování záměru

3)      Územní řízení, stavební řízení

-          změny (účastníci řízení, souhlas vlastníka, závazné stanovisko úřadu územního plánování, doručování, změna územního rozhodnutí)

4)      Stavby bez územního rozhodnutí – změny

5)      Stavby na ohlášení, územní souhlas – změny

6)      Kolaudační souhlas, kolaudační řízení

7)      Změny v užívání staveb

8)      Územní plánování – informace o zásadních změnách

9)      Změny zvláštních právních předpisů:

-          Zákon o ochraně přírody a krajiny

-          Zákon o pozemních komunikacích

-          Vodní zákon

-          Soudní řád správní

-          Správní řád (závazná stanoviska)

10)   Přechodná ustanovení

 

Přihlášky, informace:
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 608 446 656
E-mail:
kurzy@arkcr.cz nebo přímo z těchto web stránek
- viz přihláška on-line


Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
13.3.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde