Aktuality v účetnictví a daních 2018

Tradiční lednový seminář pro všechny zájemce o daňovou problematiku.


Termín:  29.1.2018 (10 -14 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede: Ing. Petr Kout, daňový poradce

Cena: 1.600 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 1.100 Kč + DPH

Účastníci kurzu obdrží studijní materiál a osvědčení o absolvování kurzu.

Program:


  1. Rámcová informace o změnách v účetnictví – co je aktuální již pro účetní závěrku 2017 a co od roku 2018
  2. Informace o evidenci tržeb - od 1. 3. a 1. 6. 2018
  3. Zákon o daních z příjmů – novely ZDP účinné od roku 2018, výdajové paušály u fyzických osob a jejich praktická aplikace, slevy na dani a daňové zvýhodnění, srážková daň u příjmů ze závislé činnosti, odpisy nehmotného a hmotného majetku, aktuální výklady a stanoviska
  4. Zákon o dani z přidané hodnoty – novela ZDPH účinná od roku 2018, kontrolní hlášení v podmínkách roku 2018, postup u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), aktuální výklady a stanoviska
  5. Novela zákona o dani z nemovitých věcí související se změnami ve stavebním zákoně
  6. Daňové dopady tzv. sdílené ekonomiky – informace Finanční správy zejména s dopadem na služby UBER, Airbnb apod.
  7. Cestovní náhrady, pojistné OSVČ
  8. Diskuse

 

Program semináře bude upraven v návaznosti na přijaté změny v legislativě týkající se daní.

 

Přihlášky, informace:
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 608 446 656
E-mail:
kurzy@arkcr.cz


Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
13.3.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde