Elektronická evidence tržeb (EET) v realitní kanceláři

Třetí vlna EET dopadne na realitní makléře od 1. března 2018.

Seminář je zaměřen na problematiku evidence tržeb v podmínkách realitní kanceláře. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET.


Termín:  09.01.2018 (13 - 16 hod.)
Místo konání: ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10
Seminář vede: Tomáš Líbal – lektor s mnohaletou přednáškovou praxí. Specialista na problematiku EET. Autor publikace a řady článků o EET.


Cena: 1.200 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 900 Kč + DPH

Seminář je určen:

Pro pracovníky realitní kanceláře, kteří se připravují na elektronickou evidenci tržeb.

Obsah semináře:

  1. Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET
  2. Které tržby spadají, resp. nespadají do EET – kauce, tržby související např.se správou budou (bytová družstva, společenství vlastníků), příjmy z nájmu, ubytování apod.
  3. Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb - kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence
  4. Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.
  5. Způsob fungování EET- běžný a zjednodušený režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě
  6. Problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET
  7. Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další)
  8. Pravidla pro storna tržeb, např. z důvodů reklamace, slevy apod.
  9. Tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH

10. EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu

11. Vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci

12. Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení

13. Diskuze


Přihlášky, informace
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 603 188 065
E-mail:
kurzy@arkcr.cz


Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
13.3.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde