Novela stavebního zákona a předkupní právo

Jak se vypořádat s novelou stavebního zákona a s problematikou předkupního práva po novele občanského zákoníku v praxi?

Odpovědi získáte na tomto semináři.


Termín: 19. 03. 2018 (9 – 14  hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vedou:

Ing. Renáta Pintová Králová - konzultantka pro stavební právo,  členka České společnosti pro stavební právo

PhDr. Dagmar Godycká – obchodu s realitami se věnuje od roku 1994, je majitelkou realitní kanceláře a stále aktivní makléřkou. Zároveň své zkušenosti již desátým rokem předává kolegům jako lektorka profesního vzdělávání se zaměřením na postupy a procesy práce v realitní kanceláři

Cena: 1.600 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 1200 Kč + DPH
Pro neplátce DPH sleva ve výši daně na vyžádání

Účastníci kurzu obdrží studijní materiál a osvědčení o absolvování kurzu.

 

Program semináře:

Novela stavebního zákona 9:00 – 12:00

1)      Obecné informace o novele

2)      Společné povolení

3)      Územní řízení, stavební řízení

4)      Stavby bez územního rozhodnutí – změny

5)      Stavby na ohlášení, územní souhlas – změny

6)      Kolaudační souhlas, kolaudační řízení

7)      Změny v užívání staveb

8)      Územní plánování – informace o zásadních změnách

9)      Změny zvláštních právních předpisů:

10)   Přechodná ustanovení

Předkupní právo 12:30 – 14:00

1. Aktuální východiska a právní úpravy

1.1. Předkupní právo znovu ve hře

1.2. Čeho se bojíme?

1.3. Proč došlo k renesanci předkupního práva?

1.4. Koho se nové povinnosti dotknou?

1.5. Kde hledat pomocnou ruku

2. Zásady uplatnění předkupní práva

2.1. Okamžik vzniku povinnosti

2.2. Vzdání se předkupního práva

3.  Obchod s nemovitostmi a předkupní právo v praxi

3.1. Co se stane když…konkrétní příklady z praxe

4. Závěr

4.1. Požadujte nabývací titul

4.2. Jistota

Přihlášky, informace:
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 603 188 065 mail: kurzy@arkcr.cz nebo přímo z těchto web stránek
- viz přihláška on-line

Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

22.5.2018
v Brně

Přihláška
a podrobné
info zde