Proč je výhodné využívat služeby členů Komory správců nemovitostí při ARK ČR?

Proč právě služby členů Komory?Správce nemovitostí, člen Komory správců nemovitostí při Asociaci realitních kanceláří České republiky, musí postupovat při provozování své činnosti v souladu s dobrými mravy, s odbornou péčí, v souladu s platnými předpisy.Pokud se klient domnívá, že správce…

Jaký je běžný standard služeb správce nemovité věci?

Které mají být běžně správcem zajišťované služby? Mezi běžně zajišťované služby správcem patří zejména:zajišťování a kontrola dodávky veškerých služeb a medií souvisejících s provozem nemovitosti, včetně provozu vyhrazených technických zařízení zajišťování vedení evidence a hospodaření v rozsahu…

Co se rozumí pod pojmem "správa nemovitostí"?

Definice předmětu správy nemovitostí:Předmětem správy nemovitostí se rozumí udržování stávajícího stavu, chodu a provozu nemovitosti v souladu s platnými předpisy.
Strana 1 (1)

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde