Vzdělávání v oboru SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Vzhledem k tomu, že naše platná legislativa zařadila Správu nemovitostí mezi volné živnosti, zdálo by se, že vzdělání není potřebné. Opak je však pravdou. Pouze odborník kvalifikovaný v celé soustavě oborů, nutných pro řádný výkon tohoto náročného a zejména odpovědného povolání, může spávu…
Strana 1 (1)

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

24.9.2018
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde