TUTORIAL JUDr. Miroslava Dudy

Vážení kolegové, na činnost realitních makléřů po přijetí nového občanského zákoníku, tedy zák. č. 88/2012 Sb. jsou kladeny daleko vyšší nároky, než tomu bylo za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. a případně obchodního zákoníku, tedy zák. č. 513/1991 Sb.
Strana 1 (1)

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde