V tomto případě se nejedná o kurz, ale o  zkoušku u autorizované osoby.

POZOR - týká se každé realitní kanceláře, resp. realitního makléře!
Na poli nakládání s osobními údaji a jejich spravování se přitvrzuje!
General Data Protection Regulation neboli GDPR -  tj. nová právní úprava pro celou EU, která bude účinná sice až od května příštího roku, ale s přípravou byste v žádném případě neměli otálet! Je toho dost, co budete muset vyřešit... Neriskujte udělení vysokých pokut za nedodržení právních norem z neznalosti!

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou živností?  Nebo jste dosud v této profesi nepracovali a chcete se rekvalifikovat? Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“ je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze a kurzu v Brně

Již brzy bude videoprohlídka naprostá samozřejmost. Začněte s tím dřív, než většina makléřů a bude to vaše konkurenční výhoda. Naučte se videoprohlídky sami vytvářet! V rámci kurzu bude praktický nácvik!
Zájemci o nemovitost budou mít o ní díky videu lepší představu a vy ušetříte mimo jiné čas na prohlídkách s těmi, kteří by si danou nemovitost stejně nekoupili.
Z důvodu praktického nácviku limitovaný počet účastníků na 10 osob.

Vaše vybavení pro natáčení videí vezměte sebou!

Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializovanou terminologii při obchodování s nemovitostmi a na komunikační dovednosti při jednání s anglicky hovořícími klienty.

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností?

Přijďte si poslechnout aktuální informace (včetně nedávné novely zákona) přímo od zdroje (Finanční analytický úřad) a vyvarovat se tak případných postihů za neplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona!

Chcete si být jistější při zprostředkování prodeje nemovitostí v exekuci a insolvenci? Navštivte náš seminář na toto téma.

Určeno všem realitním makléřům.

Základem úspěšného prodeje je porozumění klientovi a přesvědčivá komunikace s ním.
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy a technikami efektivního jednání realitního makléře s klienty
včetně praktického nácviku komunikace.
Účastníci dostanou prostor si vyzkoušet rozmanité situace s klienty a jejich řešení.
Mohou se podílet na sdílení svých zkušeností a modulaci navyklého způsobu jednání s klienty.

Přijďte si na tento trénink pro zlepšení vašich schopností, které vám budou sloužit každý den ve vaší praxi.

Strana 1 (1)

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti

od
19.9.2017
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde