TUTORIAL JUDr. Miroslava Dudy

Vážení kolegové, na činnost realitních makléřů po přijetí nového občanského zákoníku, tedy zák. č. 88/2012 Sb. jsou kladeny daleko vyšší nároky, než tomu bylo za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. a případně obchodního zákoníku, tedy zák. č. 513/1991 Sb.

Přihlášení do členské sekce