Informace pro realitní makléře v souvislosti s COVID – 19 v ČR

Aktuálně k 19.11.2021

INFO MMR k usnesení vlády ze dne 18. listopadu 2021 č. 1028 o mimořádných opatřeních k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 ve vztahu k fungování maloobchodních provozoven. (provozovnami v tomto směru jsou kanceláře realitních zprostředkovatelů, a to bez ohledu na to, zda mají oficiálně vyvěšené provozní hodiny, či slouží ke kontaktu s klienty jen na pozvání).

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se (zkráceno, upraveno s přihlédnutím k provozu RK a vloženy komentáře pro provoz realitní kanceláře) dle bodu 1:

 1. a) v provozovně (tj. té části realitní kanceláře, kde probíhá kontakt s klienty včetně wc pro klienty, pokud je k dispozici) nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 plochy; v případě provozovny s plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
 2. b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti, (tj. umístit lavice, či židle na místo, kde případní návštěvníci čekají, při vlastním obchodním jednání dodržovat větší rozestupy, tedy přes stůl, nebo u většího stolu)
 3. c) (týká se jen nákupních provozoven)…
 4. d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, (lze vyložit tak, že se o omezení informuje klient před návštěvou ve zvacím e-mailu, nebo se tato informace vyvěsí u vchodu do provozovny vedle provozních hodin)
 6. f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

Dále.

Zdá se, že návštěva domácnosti klienta za účelem nabrání nemovitosti není omezena, pokud vám klient sdělí (zřejmě prohlášením), že v domácnosti není nikdo, kdo by aktuálně vykazoval příznaky nemoci koronavirem, a pokud budou používány ochranné prostředky dýchacích cest. (Také RZ by měl klienta o svém zdravotním stavu z pohledu koronaviru před návštěvou informovat, jako lepší se zdá předložení „tečky“ nebo dokladu o prodělané nemoci v posledních 180 dnech.)

A dále pak se lze po výše uvedenou dobu (dle bodu 11 uvedeného usnesení)  orientovat k pořádání prohlídek nemovitostí pro zájemce zhruba takto:

 1. a) při prohlídce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru. Návštěvníkům se pak nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti (zároveň se dá dovodit, že je lépe požádat majitele, aby po dobu prohlídky nebyl přítomen),
 2. b) zakazuje se účast na prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nepředloží, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, „tečku“ nebo doklad o prodělané nemoci v posledních 180 dnech.

(Z toho vyplývá, že bude lepší upustit od větších hromadných prohlídek, hlídat si menší počet účastníků, než pak řešit jejich doklad o očkování či prodělané nemoci.)

 1. c) organizátorovi prohlídky se nařizuje před zahájením prohlídky splnění podmínky z bodu b) kontrolovat a pověřené osobě prohlídkou samotné podmínku dle bodu b) splňovat.

Upozornění:

Pro realitní kanceláře platí od 26.3.2021 povinnost umožnit svým „zaměstnancům“ přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že tato osoba podstoupila v posledních 7 dnech COVID test s negativním výsledkem.
V realitních kancelářích s počtem osob 10+ mělo být testování zahájeno nejpozději 19.3.2021, menší týmy a samostatně podnikající makléři měli první testy zvládnout do 6. dubna.
Za „zaměstnance“ se pro tyto účely považují i osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je vztah pracovněprávní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Typicky se v RK jedná o OSVČ makléře na pracovišti domovské realitní kanceláře.
Povinnost testování se nově vztahuje i na samostatně podnikající makléře, pokud se v rámci výkonu podnikatelské činnosti setkávají s klienty.
Povinnost testování se nevztahuje pouze na osoby, které mají home office a při své činnosti se nedostávají do kontaktu s nikým jiným, než se členy vlastní domácnosti.
Dále je potřeba vést evidenci o provedených testech.
Za zaměstnance jsou zdravotní pojišťovnou propláceny max. 4 testy za měsíc, OSVČ makléři si proplácení testů nárokují u své zdravotní pojišťovny sami.

Jak provozovat realitní zprostředkování od 1. 3. 2021?
Doplněno o text MMR

Seřadili jsme pro vás opatření a doporučení nikoliv dle zájmu lidí na sociálních sítí. Ani podle zájmu médií. Seřadili jsme je podle významu. A taky podle toho, jak si usnadnit případnou komunikaci s policií.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání (dále jen „Opatření MZDR“)

 • Rouška:
  • Od zítřka je povinností nosit minimálně roušku ve všech vnitřních prostorech mimo bydliště = Jakmile vcházím do budovy a není to u mě doma, tak musím mít minimálně roušku;
  • Na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce = na ulici, na chodníku;

Na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde jsou 2 a více lidí, kteří jsou od sebe vzdáleni méně než 2 metry = v parku, v lese. Pokud je tam více lidí a nejsme od sebe 2 metry, tak musíme mít roušku.

 • Respirátor:
  • Od zítřka je povinností nosit respirátor ve všech prodejnách, provozovnách služeb, ordinacích, apod.;
  • V dopravních prostředcích, na nástupištích a čekárnách veřejné dopravy
  • Povinnost zaměstnavatele zajistit ochranné prostředky pro zaměstnance

Z mého pohledu je toto klíčové. Příliš se o tom nemluvilo a nepsalo. Předpokládám, že pokud policie uvidí porušení tohoto opatření, tak si zvyšujete pravděpodobnost kontroly dalších opatření. Bude totiž na první pohled patrné, že o opatřeních nemáte dobrý přehled. A tím pádem se dá očekávat, že porušujete i něco dalšího.

Usnesení vlády č. 216 (dále jen „Usnesení vlády o omezení pohybu“)

Usnesení vlády č. 217 (dále jen „Usnesení vlády o omezení provozoven“)

Formuláře dle Usnesení vlády o omezení pohybu:

 1. čestné prohlášení
 2. doklad (formulář) podle bodu IV. usnesení vlády č. 216

Čestné prohlášení využijete v situacích, kdy se nejedná o cestu za účelem podnikání.

Na základě těchto předpisů bych rád doplnil, že je vhodné omezit pohyb na skutečně nezbytně nutné minimum. Protože vím, že většina z vás nemá ráda papírování, tak si tím dost usnadníte život. Cílem opatření je zpomalení šíření přenosu Covid 19. Chápu, že každý máme jiné vnímání. Pro někoho je to buzerace. Pro někoho je to správné. Každý máme právo na vlastní názor. Každý vnímáme jiné priority. Každý chodíme v jiných botách. A dokud si je nevyzkoušíme, tak není dobré to hodnotit. Snažme se, prosím, nesoudit druhé.

Já Vás pouze osobně poprosím o to, abyste při každém kontaktu zvážili jeho nutnost.

Zkuste to vzít jako hru. Zkuste hledat jiné způsoby, jak situaci vyřešit. Často je možné. Schůzku půjde vyřešit on-line. Ocení to především klienti, kteří se to budou bát navrhnout. Protože neznají jinou možnost. Protože nejsou tak kreativní. Protože jsou z celé situace okolo své nemovitosti ve stresu. Protože tu věc řeší poprvé/podruhé v životě. A když jste v takovém stresu a přidá se řada opatření ohledně Covid, tak už skutečně nemáte mozkovou kapacitu na kreativitu. A tou kreativitou nemyslím, že budeme hledat cesty, jak nařízení obejít.

Proto sepisuji naše vlastní doporučení:

 1. Co lze udělat on-line, vyřešme on-line.

Porady. Využijte Teams.

Setkání s klienty. Pro ně využijte Teams. Stačí znát e-mail klienta. Je možné jej pozvat bez toho, aby měl účet Microsoft. Nebo bez nutnosti instalovat aplikaci. Klient může schůzku zapnout v mobilním telefonu.

Návštěvy úřadů. Katastr, stavební úřad či finanční úřad. Všechny zvládnou komunikovat on-line. E-mailem. Datovou schránkou. Není třeba jít do fronty. Není třeba se fotit před katastrem. Kupní smlouvu může advokát podat datovou schránkou. Stačí, když provede autorizovanou konverzi. Správní poplatek lze uhradit převodem.

Podpisy smluv. Signi. Dříve iSmlouva. Využijte dálkovou identifikaci. Neomezujte klienty a dejte jim dostatek času. Aby si smlouvu přečetli. Nespěchejte na ně. Umíme on-line vyřešit: Protokol o prohlídce, SOPRS, RS, dodatky, předávací protokoly. Pokud si z čímkoliv nevíte rady, pište. Do Teams. Rádi vám pomůžeme hledat řešení. A pokud s něčím neumíte, společně to změníme a naučíme vás to.

Prohlídky. U pronájmů je možné prohlídku udělat přes Teams. Pomocí videohovoru. U prodejů doporučujeme první prohlídky udělat on-line přes Teams. A mít ověřené financování zájemce. Teprve se skutečně vážnými a bonitními zájemci udělejte fyzickou prohlídku. Více k tomu níže.

Předání podkladů. Umožněte klientům využití on-line řešení. Věděli jste, že klientovi můžete nasdílet složku na One Drive? A umožnit mu tam soubory nahrát? Případně využijte kurýra. Pro klíče určitě ideální řešení.

Platby. Snažte se vše přesunout do bezhotovostních operací. Převody. Omezte hotovost.

 1. Omezení cestování

Omezme cestování na nezbytně nutné minimum. Souvisí to s bodem výše. Co jde, řešte na dálku.

Skutečně není vhodná doba na to, jezdit za kamarády. Natož do sousedního okresu.

Pro pochopení omezení cestování je třeba chápat význam slova bydliště. Je to místo, které máte uvedené v OP. Případně místo, kde skutečně bydlíte. Například bydlíte v pronajatém bytě v Teplicích a v OP máte adresu v Písku. Vaším bydlištěm tedy budou Teplice. Pokud máte bydliště uvedené v OP, jste v klidu. Pokud ne, musíte to něčím doložit. Např. nájemní smlouvou, případně dokladem o platbě souvisejícím s bydlištěm (platba za energie, platba za odpady, internet, TV a rozhlasový poplatek, apod.) Pokud se budete pohybovat v rámci okresu, ve kterém máte bydliště není třeba prokázat nic, než to, že se nacházíte v okresu, ve kterém leží obec, ve které máte skutečně bydliště. Pokud se budete pohybovat mimo okres, ve kterém máte bydliště, je třeba využít čestného prohlášení nebo vyplnit i doklad (formulář) pro cesty mimo okres. Záleží na tom, který z dokumentů je pro vás snazší vyplnit.

Důvody pro cestování mimo okres jsou třeba výkon podnikatelské činnosti, pomoc rodině. Vždy se bude jednat o přiměřenost. A bude třeba cestu nějak doložit. Objednávkou služeb může být e-mail od majitele nemovitosti. Nebo od majitele (jednatele) realitní kanceláře.

Pokud pojedu z Českých Budějovic do Liberce zalít mamince kytky, tak to zřejmě všichni chápeme, že není nezbytná věc. Pokud pojedu odvézt kupní smlouvu z České Lípy na katastr do Benešova, tak to také jistě chápeme, že se nejedná o nezbytnou cestu.

 1. 5 R = Respirátory, rozestupy, ruce, rozum, radost

Stále platí, že je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. Možná už je nebereme vážně. Nebo jsme zapomněli.

Máme respirátory. Správně nasazené. Použité dle návodu. Respirátor není možné používat 2 dny v kuse.

Pokud už je setkání nezbytné, tak se snažíme minimalizovat počet lidí v uzavřeném prostoru. Prostor je dobře vyvětraný. Ideálně čerstvým vzduchem z venku (vyhýbejte se recirkulaci vzduchu uvnitř prostor. Třeba i u svých aut).

Udržujeme rozestupy. Pokud mají být od sebe lidi ideálně 2 metry, tak jich v místnosti 10 m2 nemůže být 5. Myjeme si a dezinfikujeme ruce. Používáme jednorázové rukavice. Zajistíme dostatek propisek. Propisky na jednání klientům nepůjčujeme. Dáváme jim je.

Snažíme se přemýšlet, jak nezvyšovat pravděpodobnost nákazy respiračním onemocněním. Snažme se používat rozum k tomu, abychom vyhodnotili přiměřenost návštěvy. Vznikne někomu škoda? Dojde k nějaké skutečně zásadní komplikaci? Nesnese situace odkladu?

Určitě zásadním bodem je dobrá nálada. Věnujte se tomu, co vás baví. Co vám zlepšuje náladu. Snažte se nezaměřovat na negativní věci. Zaměřte svou pozornost třeba na to, co jste se naučili nového.

Dále jsou jednotlivé činnosti spojené do celků. Tak jak je všichni společně řešíme a vnímáme.

 1. Provozovna/kancelář

Pro veřejnost je třeba provozovnu uzavřít. Provozovnu označte nápisem: „V důsledku nařízení vlády jsme provozovnu od 1. 3. do 21: 3. museli uzavřít pro veřejnost“. Provozovnu můžete nechat otevřenou pro zaměstnance a spolupracující makléře. Nicméně musíte dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a ideálně 5R. Také musíte v souvislosti s Opatřením MZDR vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest. Pro kanceláře je tedy třeba zaměstnance vybavit respirátory.

 1. Nábory

Je možné realizovat. Je však třeba omezit kontakt. Ideálně pokud při nafocení či natočení nemovitosti není majitel přítomný. A vyhodnotit nezbytnost situace. Každý klient je jiný. A každý má jiné potřeby. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

III. Prohlídky

Je možné realizovat. Nicméně je třeba je omezit na minimum. Je třeba omezit počet lidí v nemovitosti na minimum. Doporučuji řešit na 2 etapy. Nejprve udělat prohlídku on-line. Cest je spousta – přes Teams, další aplikace. Vyhněte se, prosím, neověřeným a nezabezpečeným aplikacím. Pokud vám dá souhlas majitel, že mu nevadí, abyste jeho soukromí ukazovali přes nezabezpečené aplikace, raději situaci pečlivě uvažte. Teprve s vážnými zájemci, kteří mají skutečně zajištěné financování, je vhodné realizovat fyzickou prohlídku. Bez přítomnosti majitele. Jedna osoba, maximálně manželé. Jeden realitní poradce. Protokol o prohlídce a identifikace (neplést s AML identifikací. U prohlídky není nezbytná) každého zájemce je nezbytností. Kvůli případné komunikaci s hygienou. I pro případné potvrzení, kdo v nemovitosti skutečně byl. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Prohlídkové dny

Omezit. Marketingově přejmenovat. Nevyvolávat dojem „Open house“, hromadné akce s chlebíčky. Realizovat pouze s prověřenými zájemci. Po předchozí on-line prohlídce. Zde je zvýšené riziko případné kontroly. Bez přítomnosti majitele. Jedna osoba, maximálně manželé/pár. Jeden realitní poradce. Ochranné prostředky jsou nezbytností. Žádné hromadné prohlídky. Po prohlídce s jedním zájemcem následuje prodleva. Vyvětrat. Připravit ochranné prostředky. Vydezinfikovat plochy na které se sahá (kliky, parapety, linka, židle, apod.). Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Podpisy SOPRS

Signi (dříve iSmlouva). Nezapomeňte, že se jedná o dálkovou identifikaci a je třeba udělat i kontrolu. Pokud není možné využít (klient nemá e-mail, nemá připojení k internetu, nemá datovou schránku, apod.), pak je třeba řešit korespondenčně s využití zprostředkované identifikace. Pokud již není jiné možnosti a budete muset za klientem osobně, tak nezapomeňte, že se jedná o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete bez dalších dokladů. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Podpisy RS

Signi (dříve iSmlouva). Nezapomeňte, že se jedná o dálkovou identifikaci a je třeba udělat i kontrolu. Pokud není možné využít (klient nemá e-mail, nemá připojení k internetu, nemá datovou schránku, apod.), pak je třeba řešit korespondenčně s využití zprostředkované identifikace. Pokud již není jiné možnosti a budete muset za klientem osobně, pak platí následující. Pokud pojedete v rámci okresu, tak samozřejmě můžete bez dalších dokladů. Pokud pojedete mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

VII. Podpisy KS, AÚ

Činnost advokátů není omezena. Neznamená to, že advokát nemůže jednání odmítnout. Případně může nastavit vlastní pravidla. Pochopím, pokud advokát nebude chtít podepisovat dokumenty s oběma stranami současně. Nicméně i zde je na místě obezřetnost. VIII. Předání nemovitosti Pokud je nezbytné. Pokud hrozí sankce. Nebo škoda. Ideálně oddělit strany od sebe. Minimalizovat počet osob. Pokud realizujete předání v rámci okresu, tak samozřejmě můžete bez dalších dokladů. Pokud realizujete předání mimo okres, pak dle Usnesení vlády o omezení pohybu článek II. odstavec 1 můžete. Je třeba mít jasný podklad pro cestu. Stačí mít pověření či objednávku služby. Zde bude stačit například pokyn majitele (jednatele) kanceláře. Případně e-mailová komunikace s klientem. Je třeba doložit konkrétní důvod, místo výkonu činnosti a kontaktní údaje objednatele služby.

 1. Obhlídky znalců/odhadců

Činnost znalců a odhadců není omezená. Neznamená to, že znalec/odhadce nemůže jednání odmítnout. Případně může nastavit vlastní pravidla. Pochopím, pokud znalec/odhadce nebude chtít realizovat prohlídky. Případně nebude chtít, aby byl přítomný makléř.

 1. Vyřízení hypotečního úvěru

Banky ani finanční poradci nejsou na své činnosti omezení. Nepodnikají dle živnostenského zákona. Nicméně stále platí, že musí dodržovat bezpečnostní opatření.

 1. Z pohledu klientů

Klient vždy bude muset prokázat, proč opustil okres. V rámci okresu je třeba nevyvolat v klientech dojem, že je někam tlačíme. Nebo, že je prohlídka možná. Toto si klient musí uvážit sám. Celkově je třeba zvážit, zda je jednání či pohyb klienty nezbytný.

Informace z MMR

INFO: Činnost realitních zprostředkovatelů v návaznosti na usnesení vlády č. 216 a 217 ze dne 26. února 2021 a dalších souvisejících opatření omezujících pohyb a kontakty osob, účinných převážně od 1. 3. 2021

Motto: preferujme dálkový kontakt, používejme digitální nástroje, neohýbejme ducha omezení polehčujícícmi výklady, nevysvětlujme obcházení tzv. „zdravým rozumem“

K provozovně (kanceláři) a pohybu relitního zprostředkovatele

Ze zákazu prodeje a poskytování služeb v provozovnách již není vyjmuta provozovna realitního zprostředkování. Ta měla výjimku pouze do konce měsíce, tedy včetně víkendu 27. a 28. února 2021. Dále tedy nebude možno osobně realizovat setkání s klientem v provozovně. Tento zákaz se pravděpodobně vztahuje na jednání jak se spotřebitelem, tak s podnikateli, pokud přichází do provozovny v postavení zájemce. Snaha o výklad jen ve směru k jednání se spotřebitelem není legitimní.

Pro zájemce musí být provozovna uzavřena, a pokud má veřejně deklarované provozní hodiny, pak od 1. března 2021 opatřena informací o jejím uzavření v důsledku nařízení vlády. To platí jak pro kanceláře realitních zprostředkovatelů, tak pro kombinované kanceláře správců nemovitostí, kteří zajišťují jménem majitele jednání s nájemníky ve věcech nájemní smlouvy.

Provozovna může být při dodržení omezujících provozních opatření přístupná pro zaměstnance, spolupracující makléře a individuálně pak pro další podnikatele, kteří zajišťují subdodavatelské služby (fotograf, odhadce, opravář, instalatér, malíř, dodavatel nábytku, stěhovací služba, PR konzultant atd.). Realitní zprostředkovatel musí vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest vyššího stupně.

Pokud se podnikatel pohybuje v rámci okresu, ve kterém má bydliště, není třeba prokázat nic, než to, že se nachází v okresu, ve kterém leží obec, ve které má skutečně bydliště. Pokud se bude pohybovat vně, je třeba využít čestného prohlášení nebo vyplnit vládou doporučený formulář pro cesty mimo okres.

Důvodem pro cestování mimo okres je i výkon podnikatelské činnosti, tedy nejen návštěva své provozovny (kanceláře), spolupracující či jiné firemní provozovny, firemního skladu či archivu, ale i katastrálního úřadu, dalších úřadů, či obhlídka nebo prohlídka nemovitosti. Nicméně je nutno vnímat přiměřenost takové cesty k danému úkonu, který má sloužit k vyřešení obchodního případu, kterým je poskytnutí zprostředkovatelské služby.

Navštívit mimo okres klientovu nemovitost nebo příslušný úřad bude zřejmě možné i opakovaně, pokud je to nutné z důvodů řešení obchodního případu, např. zpracování či úpravy stavební dokumentace nebo uvedené fotodokumentace, nahlížení do souvisejících listin či dokumentace na katastrálním či stavebním úřadu apod..

Jako doklad k takové cestě může být použit i prostý e-mail či výpis z webové brány nebo záznam callcentra realitní kanceláře odeslaný či jinak identifikovatelný (např. telefonním číslem) s majitelem nemovitosti, který poptává službu, v případě návštěvy katastrálního či stavebního úřadu pak jednoznačný doklad potvrzující propojení obchodního případu s konkrétním katastrálním územím či obvodem příslušného stavebního úřadu. A to ve všech uvedených případech nejen v listinné podobě, ale postačí i záznam v mobilním zařízení. Pro zaměstnance pak je obdobným dokladem pověření k výjezdu v e-mailu od majitele či jednatele realitní kanceláře.

Dále je nutno vnímat omezení pohybu v noci. Nelze příliš zneužívat ustanovení, že se toto omezení netýká cest za prací, či cest za podnikatelskou činností. To by mohlo být tolerováno pouze tehdy, pokud danou činnost nelze z objektivních důvodů vykonat přes den. Z pohledu MMR to je u realitních zprostředkovatelů obhajitelné obtížně, samozřejmě mohou existovat doložitelné výjimky. Doporučujeme však realitním zprostředkovatelům tuto „policejní hodinu“ dodržet a nehledat výklad pro výjimku.

K návštěvě (prohlídce) zprostředkovatele předmětné nemovitosti (nábor nemovitosti)

Nebude možné v rámci jednání s klientem navštívit jeho domácnost, ale je pravděpodobně možné za dodržení podmínky, kdy nebudou přítomni další členové domácnosti, provést návštěvu předmětné nemovitosti, tedy předmětu obchodního zprostředkování, a u ní pak případně zajistit filmovou nebo fotografickou dokumentaci za přítomnosti jediné osoby zastupující majitele.

Režim organizování prohlídek nemovitostí pro zájemce

Prohlídka pravděpodobně možná je, neboť se jedná o předvedení nabízené nemovitosti, nejde o návštěvu domácnosti ani provozovny.

Je nutno však upřednostnit on-line prohlídky, fyzické prohlídky pak musí být velmi omezené a doporučujeme je omezit pouze na prokazatelně vážné zájemce. V rámci prohlídky nelze provádět žádné další marketingové či PR akce (občerstvení, selfie fotografování atd.), a doporučujeme je realizovat pokud možno bez přítomnosti majitele, jeho přítomnost lze tolerovat pouze na výslovnou žádost z důvodů například kontroly přístupu k cenným věcem. Absolutně je nutno vyloučit další členy domácnosti. Za zájemce může být přítomna jedna osoba, maximálně pár. Pokud má zájemce svého vlastního realitního poradce (svého zprostředkovatele) a doloží to smlouvou, může být přítomen i ten.

S argumentací o nutné možné následné komunikaci s hygienou je možno požadovat po všech účastnících prohlídky jejich identifikaci, dokonce i jejich podpis. Doporučujeme nabídnout zdarma návštěvníkům ochranné pomůcky dýchacích cest vyššího řádu, případně jednorázové rukavice.

Prohlídka by měla probíhat za použití ochranných prostředků dýchacích cest vyššího řádu. Po odchodu jedné návštěvy by měla následovat jednoduchá desinfekce části, kde dochází k dotyku, zejména však ale intenzivní větrání (okny i dveřmi současně) alespoň 20 minut, případně zapnutí ozonizátoru či podobného zařízení na dobu uvedenou v provozním manuálu dle objemu místností. Použítí ozonizátoru zejména u menších prostor, např. garsonek, doporučujeme, lze tím zkrátit časy na větrání, případně nahradit větrání v prostorech, kde to nelze plně technicky uskutečnit.

Poté může být uskutečněna v téže nemovitosti další prohlídka.

Podpisy zprostředkovatelských, rezervačních smluv, návrhů na vklady apod., podpisy smluv a jednání u advokátů či notářů

Upřednostňujme dálkovou identifikaci a její kontrolu. Pokud není možné využít dálkově (klient nemá e-mail, nemá připojení k internetu, nemá datovou schránku, apod.), pak je třeba řešit korespondenčně s využitím zprostředkované identifikace. Využití doručovací služby je možné.

Pokud již není jiné možnosti, a smlouva nebude uzavřena on-line, a budete muset za klientem k podpisu smlouvy mimo provozovnu osobně, tak nezapomeňte, že se jedná o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Což s sebou nese problém lhůty odstoupení u spotřebitelské smlouvy podepsané mimo provozovnu.

Činnost advokátů a notářů je zvýhodněna, není omezena, přesto má advokát či notář právo jednání z důvodů ochrany zdraví odmítnout. Případně může nastavit vlastní pravidla pro kontakt, která je nutno respektovat. Pravděpodobně nejčastější bude to, že nebude chtít podepisovat dokumenty s oběma stranami současně. Není povinen vybavit návštěvy ochrannými pomůckami dýchacích cest vyššího stupně, ani na tuto skutečnost předem upozorňovat, přesto je povinen je vyžadovat.

K digitalizaci

Již od soboty 27. února 2021 platí, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle příslušného zákona. To znamená, že tato služba musí být poskytnuta po dobu nouzového stavu zdarma, stát ji bude provozovatelům datových schránek kompenzovat.

V této souvislosti apeluje MMR na zavedení datových schránek u realitních zprostředkovatelů nejen pro právnické osoby, kde je to povinné, ale dobrovolně i pro podnikající fyzické osoby realitních zprostředkovatelů.

Díky uvedenému provozu zdarma se navíc také domníváme, že realitní zprostředkovatel, který si vymíní, že klient bude muset disponovat datovou schránkou, jinak s ním nebude ochoten sepsat smlouvu a poskytovat mu zprostředkovatelskou službu, nenastaví v aktuální situaci neobhajitelnou podmínku. Klient ji nemůže napadnout jako šikanózní ustanovení, či podmínku, kterou by realitní zprostředkovatel zneužíval své podnikatelské postavení, nemůže si stěžovat na neoprávněnou podmínku poskytování služby. Může pouze upřednostnit konkurenci.

Případné předání nemovitosti

Doporučujeme omezit jen na nezbytné případy, které jsou pod smluvní sankcí, nebo pokud hrozí škoda z prodlení vzniklá buď omezením přístupu k nutné údržbě nebo opravě (havarijní stav), či vzniklá případným odsunem termínu vyvázání části kupní ceny nebo poskytnutí zástavy. Předávající a přejímající by měli přistupovat k jednání odděleně, opět by měl být za každou stranu přítomen maximálně jeden zástupce.

 

Vzhledem k opakujícím se dotazům, zda si mohou realitní makléři žádat o „covid kompenzace“ přidáváme k přečtení:

Usnesení vlády č. 1376

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření. V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. (usnesením vlády č.12 ze 7.1.21 prodlouženo do 22. ledna 2021 včetně)
I. zakazuje 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven :
a) ……….
b) ………
….
….
v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
w) …………

Z toho vyplývá: realitní kanceláře podnikat mohou…

NEPŘEHLÉDNĚNTE aktuální informace MMR pro realitní zprostředkovatele

Usnesení vlády ze dne 21.10.2020  č. 1079 vnímá oddělení realitní činnosti MMR  ČR po konzultaci s MZd tak, že je  uvedena výjimka pro provozovny realitních zprostředkovatelů, to však neznamená, že se nic nemění. Taktéž je pracovní aktivitou prohlídka nemovitosti. Vše ostatní se musí převést na on-line, tedy i školení.

1) Při návštěvách klientů:           

– Omezení počtu, dvoumetrové vzdálenosti, nabízet roušky, u vstupu a částí nemovitosti, kterých se je nutno dotýkat, musí být desinfekce. Je nutno na podlaze vyznačit značkami, čarami, případně svislým nápisem prostory pro čekání, případně je vybavit sezením, aby klienti mohli v klidu vyčkat dostatečně vzdáleni.

– Na provozovně zvenku (venkovní dveře, vchod) je nutno vyvěsit podrobné informace o výše uvedených pravidlech. Varianta zvukové smyčky z reproduktoru s upozorněním u vchodu je také možná.

– Po každé návštěvě doporučujeme alespoň 15 minut intenzivně větrat a provést ošetření desinfekcí pracovního prostoru (deska jednacího či psacího stolu, židle atd.). Profesionální alternativou je kvalitní ozonizace.

2) Režim u prohlídek doporučujeme stejný jako na jaře:

– Domlouvat je po jedné návštěvě (jedna osoba, maximálně jeden pár).

– Jen u nemovitostí, kde aktuálně nikdo nebydlí, nebo kde se provedlo po několikahodinovém vyvětrání desinfekce předmětů dotyku, případně ozonizace, při vstupu rozdat jednorázové rukavice, po opuštění je vyhodit.

– V žádném případě nelze realizovat s přihlížením dosud bydlících.

– Z RK by mělo být přítomno minimum osob, jedna až dvě.

– V ostatních případech je nutno dohodnout s prodávajícími jiný režim, např. virtuální prohlídky.

3) Vícestranná jednání v reálném čase (prodávající, kupující, notář, RK, znalec atd.) zcela omezit, pokud to jde. Nahradit postupným.

4) Bez výjimky omezit přijímání hotovosti.

 

 

 

 

 

Upozornění MMR pro nově začínající realitní zprostředkovatele na doložení odborné kvalifikace

Zároveň si touto cestou dovoluji oznámit, že ani přes uvedená nová zpřísňující opatření vlády neuvažujeme o posunu termínu 25. října 2020, jako nejzazšího zákonného termínu pro nově začínající zprostředkovatele na doložení odborné kvalifikace. Po tomto termínu již nebudou moci nově začínající podnikatelé pokračovat ve své činnosti na základě ohlašovací živnosti volné „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“. Nevyslyšíme tedy přání některých žadatelů o posun uvedeného data novelizací zákona či vydáním nějakého generálního pardonu, a podnikání takových zprostředkovatelů, tedy těch, kteří nebyli registrování před 3. 3. ve volné živnosti, bude bez získání vázané živnosti po tomto termínu možné. Případné sankce za neoprávněné podnikání vyplývají z živnostenského zákona.

Od dnešního pátku 9.10.2020 platí, dle nařízení vlády:

Vláda ČR omezuje: svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti;
Realitní kanceláře jsou v kategorii „provozovny služeb“. Tzn, že pokud klienti budou vstupovat do prostor realitní kanceláře, mohou maximálně ve dvou (vyjma vlastních dětí). Pokud bude nutné setkání s dalšími klienty, například při vyjednávání smluv o převodu (strana prodávající a strana kupující), musí být mezi dvojicemi zajištěn rozestup 2 metry.
Celé nařízení vlády ČR ZDE

 

Aktuální informace o příspěvku pro OSVČ ve výši 25 tis. Kč na webu Finanční zprávy – viz zde

OFICIÁLNÍ ZPRÁVA MF ČR K TZV. PĚTADVACÍTCE + ODKAZ NA NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům ještě benevolentnější. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně jednoduchá žádost, bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář bude Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Zákon byl v úterý 7. dubna schválen Poslaneckou sněmovnou, ve čtvrtek o něm bude rozhodovat Senát. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu tohoto týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Návrh byl konzultován s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Návrh znění zákona: ZDE

INFO z MMR:

Na konci týdne MMR připravilo a projednalo s dalšími resorty (zejména s MPO jako gestorem živnostenského zákona) stručnou novelu realitního zákona, možná jednu z nejstručnějších novel, jakou kdy vláda a parlament projednával. V časové lhůtě pro vyřízení přechodu na vázanou živnost se číslovka „6“ mění na „10“. Tedy lhůta 6 měsíců (do 3. 9. 2020) na 10 měsíců (do 3. 1. 2021). Je to důležité zejména pro ty, co chtěli odbornost prokázat složením zkoušky, neboť akreditované osoby, které zkoušky z pověření státu mohou provozovat, musely v současné době zkoušky zcela zastavit. Stejně tak je prodloužená lhůta dobrá pro ty, kterým doba tříleté praxe teprve běží. Samozřejmě, když už se novelizuje předpis, člověka svrbí ruka změnit ještě třeba jednu či dvě další věci. To zatím nepřipadá do úvahy, navržené změny musely být co nejjednodušší, požadovaný zrychlený krizový režim projednání nepřipouští měnit v zákonech jiné, než absolutně nezbytné věci. Včera odpoledne získal materiál podporu vládní legislativy a kladné stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády. Nyní čeká na zařazení na program vlády. Pondělí je program vlády už dost nadupaný, takže nevím. O případném projednání budu informovat, možná se to objeví na tiskovce vlády. Po předpokládaném vládním souhlasu se navrhuje projednání Sněmovnou ve zkráceném režimu, tedy v režimu jednoho čtení. Účinnost je navržena den po vyhlášení. Můj odhad – plus minus druhá polovina dubna. Poděkování patří velmi akční paní ministryni Dostálové a oběma profesním sdružením, Asociaci realitních kanceláří České republiky i RK, jež svými náměty pomohla iniciovat tuto změnu.
Shrnuto: vy kdož jste ještě změnu živnosti neohlásili, nespěchejte na živnostenské úřady. Pokud vše projde tak, jak to zatím vypadá, volná živnost by vám měla platit do konce roku. Zkoušky profesní kvalifikace se, doufejme, na podzim rozběhnou naplno.

Informace a opatření MMR v souvislosti s činností realitních zprostředkovatelů během nouzového stavu

1)    Informace o přijatém usnesení vlády v souvislosti s činností realitních zprostředkovatelů a související doporučení MMR
Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020 č. 264 o přijetí krizového opatření uvádí, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
V souladu s popisem činnosti na půdě provozovny MMR doporučuje dodržet opatření, jaká jsou deklarována pro obdobné profese poskytující služby v provozovně, např. u advokátů. Osobní kontakt s klienty by měl být i nadále omezen na nezbytně nutnou míru, přednost má komunikace na dálku. Obecná doporučení pro jednání v provozovně jsou tato:
·  předem pozvané klienty kontaktujte telefonicky či elektronickou poštou a nejde-li o akutní případ, jenž vylučuje jiné než osobní jednání, návštěvu odložte, resp. zvažte poskytnutí služby jinou formou;
· v případě neodkladných či průběžných jednání s klienty v již rozjednaných obchodních případech, jednejte přiměřeně tak, jak je uvedeno výše;
· nové klienty odkažte nejprve na předjednání věci telefonicky či elektronickou poštou a dále postupujte tak, jak uvedeno výše.
2)     Ministerstvo pro místní rozvoj
• oznamuje, že v případě, že realitní zprostředkovatel prokáže objektivní nemožnost splnit povinnost pojistit se podle § 7 ZRZ, nebude ukládat sankce, pokud k tomuto porušení dojde se zpožděním odpovídajícím trvání nouzového stavu.
• vyzývá realitní zprostředkovatele, aby při zasílání již uzavřených pojistných smluv a případně dalších písemností ministerstvu dle § 7, odst. 4 ZRZ využívali výhradně digitální cesty prostřednictvím datové schránky (ID MMR: 26iaava) nebo e-mailu (posta@mmr.cz či podatelna@mmr.cz) s přílohou s prostou kopií písemností. K ověřování písemností lze přistoupit na výzvu MMR dodatečně po skončení nouzového stavu. Zároveň v tomto směru žádá o komprimaci objemu dat u příloh k jednomu e-mailu či zprávě prostřednictvím datové schránky do maximálního objemu 10 MB.

Asociace realitních kanceláří České republiky požádala ministryni Kláru Dostálovou o posunutí povinné doby pro předložení dokladů o odborné způsobilosti na 31. prosince 2020.  (současná lhůta je do 3.září 2020)

Odůvodnění: Současná situace oprávněným institucím znemožňuje pořádat zkoušky odborné způsobilost. Pokud nebudou dočasná ochranná zdravotní opatření včas zrušena, což se dá podle situace v Evropě předpokládat, dostane se část živnostníků do situace, že nebudou moci Živnostenskému úřadu předložit doklad o požadovaném vzdělání do 3. září 2020, jak požaduje zákon. V takovém případě by jim byla odebrána živnost.
Stejně tak ARK ČR žádala MMR o odložení povinnosti realitních zprostředkovatelů uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Například do 3. září 2020.
Je jasné, že z legislativního hlediska je učinit taková opatření komplikované, nic méně alespoň prohlášení MMR, že nebude porušení sankcionováno, by bylo pro daný účel prospěšné.

Aktuálně z MMR:

„Na MMR zvažujeme návrh možných opatření postupu ve vztahu k obtížné aplikaci zákona o realitním zprostředkování ve světle vládních opatření proti šíření COVID-19. (Pozor! – jedná se zatím jen návrh MMR k projednání!). Aktuálně zřejmě prozatím nedoporučíme systémově posunovat kontrolu živnostenských úřadů ohledně ohlášení vázané živnosti, neboť se jedná o zákonnou podmínku a zákon by musel být novelizován. MMR však napomůže částečně omezit navštěvování živnostenských úřadů nepřímo tím, že bude deklarovat dočasné neuplatňování sankcí za porušení povinnosti pojistit se podle zákona č. 39/2020 Sb., pokud k tomuto porušení dojde mezi 3. květnem 2020 a 3. září 2020 (včetně). Dosavadní kontrola pojištění totiž spadá do aktuálně komplikovaného období 1 až 2 měsíců (konec je 3. května 2020), a protože řada pojišťoven váže uzavření smlouvy na vázanou živnost, dojde touto tolerancí pozdního uzavření pojištění i ke zmenšení aktuálního tlaku na návštěvu živnostenských úřadů právě v tomto období. Jde o spojené nádoby. Dále zvažujeme zveřejnit doporučení všem realitním zprostředkovatelům, aby v rámci plnění podmínek omezeného pohybu osob neorganizovali fyzické prohlídky nemovitostí nabízených v rámci zprostředkování uzavření realitní smlouvy s výjimkou obchodních případů u těch nemovitostí, které slouží k zajištění vlastního prvního bydlení či v případě bytové nouze.“

Asociace realitních kanceláří České republiky požádala provozovatele realitních portálů o úpravu cen

Asociace realitních kanceláří ČR oslovila realitní inzertní portály o příznivější nastavení podmínek inzerce na realitních serverech, po dobu preventivních kroků proti šíření koronaviru  o dalších mimořádných opatřeních vlády ČR.

Aktuálně:

Zatím zareagoval slevou server reality.idnes.cz

 

AKTUÁLNÍ INFO ve ZKRATCE:

Vláda schválila posunutí termínu daňového přiznání.

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem fyzickým osobám umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce nejdéle o 3 měsíce později bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem.

Vláda rozhodla, že nebude pokutovat pozdní registraci do 3. a 4. vlny EET.

Lidé a firmy budou moci odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení a finanční a celní správa nebude po květnovém startu 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET.

Vláda na mimořádné telekonferenci jednala o prodloužení ošetřovného.

Na ošetřovné, které mohou lidé čerpat, když zůstanou s dítětem doma kvůli zavřeným školám, by nově mohli mít nárok po celou dobu, kdy budou školy uzavřeny. Prodloužení ošetřovného navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Vedení Prahy zakázalo vstup do MHD bez zakrytého nosu a úst.

Vedení Prahy zakázalo kvůli koronaviru vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst. Nařízení platí od půlnoci na úterý 17. března. Kvůli ochraně řidičů byl také zrušen nástup předními dveřmi. Prostor u řidiče dělí od cestujících pásky, proto už u nich cestující nekoupí jízdenky. U příměstských autobusů podobná ochranná nařízení zatím neplatí

FAQ realitních kanceláří:

 • Mohu pracovat ve své kanceláři?Vláda svým nařízením ze soboty zakázala prodej a provoz služeb v provozovnách. Opatření vyhlášená vládou jsou vedena snahou omezit styk mezi osobami. To jediné může bránit šíření virové nákazy.
  Pokud jedete autem do kanceláře , vykonáváte běžné činnosti, zejména elektronickou formou, je to v pořádku. Již cestování veřejnou dopravou je rizikem, a proto dodržujte veškerá hygienická opatření. (roušky, respirátory, mytí rukou..).
  Doporučuje se zejména zvážit, zda mohou být jednotlivé úkony činnosti v RK, s ohledem na jejich povahu, provedeny distančně (například prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk), případně zda může být jejich provedení odloženo na dobu po skončení nouzového stavu.
  Primárně doporučujeme všem chránit svoje zdraví, ale také zdraví svých klientů. Například Ministerstvo spravedlnosti, ve snaze nezamezit příliš činnosti advokátům, notářům a exekutorům a insolvenčním správcům, vydalo stanovisko, ve kterém uvádí, že krizové opatření nedopadá na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. Při jejich práci podle resortu nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž se má nařízením předcházet. Vůči realitním kancelářím doposud takové stanovisko resortem (MMR) vyhlášeno nebylo.
 • Mohu „nabírat“ nemovitost?Podle našeho názoru ano. Obdobně, jako resort ministerstva nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž se má nařízením předcházet. Veškeré „papírování“ zajišťujte dálkově, je-li to možné. Omezte přímý styk s klientem maximálně na předání klíčů…Samozřejmě s využitím všech ochranných pomůcek (rouška, respirátor, dezinfekční gel…)

 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.