Komunikace s problémovým zákazníkem

11.9.2019 09:00 – 11.9.2019 16:00

Kurz je více nácvikový, ale opírá se také o znalosti psychologie zákazníka. Účastníci sami mohou přinášet a popisovat své „problémové“ zákazníky a v kurzu pomocí hraní rolí budeme hledat optimální řešení a přístup k takovým klientům. Obchodník s realitami musí znát a používat v praxi techniky zvládání konfliktů, porozumět obavám svých klientů a zvládat principy kontejnování agrese. Toto budeme probírat a trénovat. (Hraní rolí v kurzu je vždy dobrovolné!)

Termín:                      11.9.2019                    

Čas:                              9-16 hod.
Místo konání:           Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Lektor:                         PhDr. Martin Cipro, Ph.D.,
(psycholog práce, firemní školitel, kouč, vede kurzy soft skills pro ARK ČR od roku 2003)

Cena:                             1.900,- Kč + DPH
Cena pro členy ARK ČR: 1.400,- Kč + DPH
Pro neplátce DPH na požádání sleva ve výši DPH

Studijní materiál:   Obdrží účastníci na místě školení

  • Kdo vlastně jsou vaši problémoví zákazníci (základní typy klientů, styly řešení konfliktních situací, co říkám svým chováním já a co můj partner)
  • Chyby v sociální percepci (předsudky, stereotypizace, projekce, asociace, kauzální atribuce a další způsoby myšlení, které zbytečně a nevědomě podněcují konflikt)
  • Motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže (technika zdvořilého odolávání, udržení profesionálního vztahu, negativní zpětná vazba a její použití, rolové jednání)
  • Obrana proti manipulaci a nátlaku (proč lidé potřebují manipulovat a jaká je efektivní obrana, vyjednávání a žádost o změnu chování, zásady při jednání s agresorem)
  • Suverenita a zdravá partnerská komunikace (požádání o laskavost, slušné odmítnutí, hledání kompromisu, přijetí a sdělení kritiky, zvládání obviňující komunikace)
  • Zvládání emoční zátěže (komunikace pod tlakem, jak zachovat klid, zvládání agresivních pocitů, drobná antistresová cvičení, praktický trénink pro zvládnutí problémových klientů)

 

Přihlášky, informace:
mobil: 608 446 656
tel.: 272 76 29 53, 272 77 14 12
E-mail: kurzy@arkcr.cz

Závazná přihláška

Závazně se přihlašuji na seminář Komunikace s problémovým zákazníkem

Pole označená * jsou povinná