Nájem bytu a nebytových prostor

11.4.2022 – 11.4.2022

Kurz je určen pro všechny realitní makléře a správce nemovitostí. Cílem kurzu je seznámit účastníky semináře s podstatnými aspekty nájemních vztahů a upozornit na nejčastější úskalí vztahů mezi nájemci a pronajímateli. Zajímavé jsou zkušenosti lektorky vyplývající z její advokátní praxe právě v oblasti nájemních vztahů.

Termín: 11.4.2022 (9 – 14,30 hod.)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Lektorka:  Mgr. Lenka Veselá,
absolventka Právnické fakulty MU v Brně (2004), od r. 2009 se  jako samostatná advokátka  zaměřuje na bytové právo a právo nemovitostí (nájem, pacht, právo bytových družstev a společenství vlastníků jednotek).

Cena: 1.900,- Kč + DPH
Cena pro členy ARK ČR: 1.400,- Kč + DPH
Pro neplátce DPH na požádání sleva ve výši DPH

Program:

–  Základní pojmy (nájem, předmět nájmu, pronajímatel, nájemce, nájemné)

–  Podstatné náležitosti nájemní smlouvy

–  Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

a) Odevzdání bytu, nájemné a jiné platby, jistota, úpravy a jiné změny bytu

b) Skončení nájmu

–   Nájem prostoru sloužícího k podnikání
a) základní ustanovení

b) skončení nájmu (včetně ustanovení o převzetí zákaznické základny)

–  Problematika služeb spojených s nájmem bytu (zákon č. 67/2013 Sb.), kterým se upravují  některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

–  Pacht, rozdíl mezi nájmem a pachtem

Přihlášky, informace:
mobil: 733 109 312
tel.: 272 771 412
E-mail: lucie.sindelarova@arkcr.cz, kurzy@arkcr.cz

Závazná přihláška

Závazně se přihlašuji na seminář Nájem bytu a nebytových prostor

    Adresa úřadu práce
    Adresa společnosti
    Vaše adresa

    Pole označená * jsou povinná