Rozdělení podílů na zisku u společníků s.r.o.

Společníci s.r.o. si chtějí rozdělit podíly na zisku jinak než podle svých podílů. Je to možné? Budou se podíly na zisku zdaňovat odlišně než při standardním rozdělení podle podílů?

Pokud to umožňuje společenská smlouva, je možné rozdělit podíly na zisku jinak než podle podílů na základním kapitálu. Zdanění srážkovou daní podle zvláštní sazby ve výši 15 % proběhne standardním způsobem – s.r.o. daň srazí a odvede správci daně. Problematika byla loni projednávána na Koordinačním výboru zástupců GFŘ a Komory daňových poradců ČR – viz www.financnisprava.cz.