Zálohy na podíly na zisku a jejich zdanění

Pokud byly v roce 2017 vyplaceny zálohy na podíly na zisku podle mezitímní účetní závěrky, zdaněny daní 15 % a nyní se zjistí, že zisk žádný není, jak je to s vracením záloh na podíly na zisku? A jak se sraženou daní? Situace je komplikovaná tím, že v době od výplaty záloh na podíly na zisku došlo ke změně jednoho společníka smlouvou o převodu podílu.

Pokud nebude vykázán zisk, musí vrátit společníci vyplacené podíly na zisku. Kdy, resp. do kdy, na to odpoví společenská smlouva. U podílu, u kterého se změnil majitel, vrací zálohy společnosti nový vlastník podílu. Sražená daň ze záloh bude vrácena společníkům, včetně nového společníka. Celý proces vrácení sražené daně vypořádá obchodní korporace, buď formou zápočtu s jinými odvody finanční správě, nebo na základě žádosti.