Zateplení bytového domu – kritéria při rozhodování

Bydlím na sídlišti v panelovém domě (stáří domu cca 33 let). Zvažujeme v rámci našeho SVJ otázku zateplení domu, ale nevíme zda, resp. za jakou dobu by se vložené náklady na takovou investici díky úsporám při spotřebě tepla vrátily. Před deseti lety jsme provedli v celém domě výměnu všech oken a vchodových dveří a portálů, takže úniky tepla se tím snížily.

Při rozhodování o takové vysoce finančně náročně investici doporučuji obrátit se na specializovanou firmu a nechat provést tzv. energetický audit budovy.

Ten vám zjistí nejen míru tepelných ztrát (měření je třeba provádět v zimním období) a místa největších úniků na plášti budovy, ale v rámci této služby by vám dodavatelská firma měla předložit i způsoby řešení, nejlépe ve variantách. Tzn. mimo jiné zda provést (a jakou technologií) kompletní zateplení celého pláště budovy nebo jen některých částí, tedy např. jen štítové zdi (to je zpravidla na m2 levnější než v případě zdi s okny a balkony, kde je zateplování daleko náročnější na práci) apod. Při určitém odhadu vývoje cen za dodávané teplo do domu na 10  více let a předběžné výše nákladů na zateplení domu, lze pak vypočítat návratnost investice v letech. Pak se již zbývá jen rozhodnout, zda např. předpokládaná patnáctiletá či dvacetiletá návratnost je pro vás zajímavá nebo není. V současné době, kdy za poslední cca dva roky prudce vzrostly ceny stavebních materiálů i práce se doba návratnosti investice ještě prodlužuje.