O ARK ČR

Asociace realitních kanceláří České republiky je profesní sdružení realitních makléřů, správců nemovitostí, dražebníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice.
Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna více než 300 realitních kanceláří z celé republiky.

ARK ČR je právnickou osobou – zapsaným spolkem dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Historie

Důvody, které vedly k založení asociace v roce 1991 byly tyto:

  • sdružit podnikatele zabývající se stejnou profesí prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním)
  • zajišťovat průběžné vzdělávání v oborech souvisejících s oblastí nemovitostí
  • vytvořit sdružení, které by postupně svou činností získávalo autoritu v rámci naší republiky, včetně potřebných kontaktů na obdobné organizace v zahraničí

Jedním ze stěžejních cílů ARK ČR je přispívat ke zlepšování podmínek při uskutečňování realitních obchodů (včetně správy nemovitostí) a to zejména prostřednictvím zákonné úpravy provozování realitní činnosti.

Odborné sekce

Legislativa

ARK ČR iniciovala vznik Zákona o realitním podnikání. Stála u zpracování později schváleného tzv. věcného záměru zákona.  Paragrafové znění zákona připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. K tomuto návrhu ARK ČR měla řadu připomínek. Mnoho z nich bylo akceptováno, některé bohužel ne. Z praxe nyní vyplývá, že by tento zákon v některých bodech měl být aktualizován. O kvalitní úpravy bude asociace usilovat.

Profesní vzdělávání

K neméně důležitým činnostem ARK ČR patří již od počátku 90. let pořádání profesního vzdělávání pro realitní makléře. Požadavek celoživotního vzdělávání je zejména u tak odborně náročných profesí jako je činnost realitního makléře, správce nemovitostí či dražebníka zcela samozřejmý. Kurzy pořádané ARK ČR, resp. jejím Informačním centrem ARK, zahrnují jak vícedenní rekvalifikační kurzy , tak tzv. nadstavbové semináře zaměřené na konkrétní aktuální témata. Třetím okruhem jsou pak semináře (tréninky) věnované zdokonalování obchodních dovedností makléřů (zejména komunikace s klienty). Aktuální přehled kurzů a seminářů a také seznam přednášejících s jejich profesní charakteristikou je v sekci Kurzy těchto webových stránek.

ARK ČR je vlastníkem Certifikačního schématu (autorizováno Českým institutem pro akreditaci). Informační centrum ARK s r.o. má autorizaci k provádění zkoušek odborné způsobilosti podle Zákona o realitním zprostředkování i k provozování rekvalifikačního vzdělávání.

Zahraniční spolupráce

Spolupráci ARK ČR se zahraničními asociacemi a dalšími subjekty je věnován samostatný článek v rámci této sekce „O ARK ČR“. V posledních několika letech je nejintenzivnější účast asociace na činnosti evropského sdružení realitních asociací (CEPI), jejímiž členy jsou profesní sdružení zemí Evropské unie.

Informace pro veřejnost

V neposlední řadě je třeba zmínit působení ARK ČR v oblasti poskytování informací široké veřejnosti a to především o základních náležitostech realitních obchodů a to nejrůznějšími formami (vystoupení představitelů ARK ČR v médiích, info články v odborném i denním tisku a na vlastních webových stránkách, informační texty (např. Brevíř návštěvníka realitní kanceláře), výstavy, veletrhy atd. ARK ČR také spolupracuje se dvěma spotřebitelskými sdruženími – Sdružení obrany spotřebitelů a Spotřebitel.net. K aktivitám ARK ČR patří také  portál projektu cenových map – viz na www.cenovamapa.eu, jejichž výstupy (zatím v segmentu cen bytů a domů) jsou určeny nejen široké, ale i odborné veřejnosti.

Člen ARK ČR

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR, je dle zákona povinně pojištěn na rizika vyplývající z realitní činnosti. Kromě toho si musí doplňovat své profesní znalosti a jednou za 5 let podstoupit ověření svých znalostí. Případnou nespokojenost se službami člena ARK ČR může každý klient vyjádřit formou stížnosti, kterou pak řeší Dozorčí rada ARK ČR.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.