Pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele

To, co bylo doposud povinností pouze člena ARK ČR, dnes již nařizuje Zákon o realitním zprostředkování všem realitním zprostředkovatelům.
Stanovy ARK ČR – Kapitola I, článek 4, 4.3.2. – Povinností všech členů podle čl. 4.3.4.
Povinností řádného člena, člena nadnárodní realitní společnosti a individuálního člena, realitního seskupení jako člena asociace a každého jednotlivého člena realitního seskupení, je mít uzavřenu pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z realitní činnosti.

Možnosti pojištění dle ARK ČR:

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
– Pojištění profesní odpovědnosti realitního zprostředkovatele pro členy Asociace realitních kanceláří České republiky
!!Pokud chcete převést původní smlouvu s Generali na novou smlouvu s Generali ČP a. s., zašlete nám prosím své jméno a číslo původní smlouvy!!

Pojištění s Generali ČP vyřizuje ing. Pěkna – pekna@inpema.cz
Formulář k vyplnění
Plná moc
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
Příloha ke smlouvě o pojištění
Pojištění na základě dohody pro členy ARK ČR

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. – ČPP servis s.r.o.
– Pojištění profesní odpovědnosti realitního zprostředkovatele pro členy Asociace realitních kanceláří České republiky

Vyplněný formulář se automaticky postupuje paní Trýbové z ČPP
Formulář k vyplnění
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
Všeobecné podmínky
Příloha ke smlouvě o pojištění – ceny

MAXIMA pojišťovna, a.s.
– Pojištění profesní odpovědnosti realitního zprostředkovatele pro členy realitní makléře včetně členů ARK ČR
Formulář k vyplnění  – vyplněný formulář MAXIMA pojišťovny zasílejte na: poptavky@maxima-as.cz
Informační dokument o pojištění

POJIŠŤOVNA SLAVIA
Pojištění se ještě připravuje, ale budeme vás o zajímavých podmínkách informovat v nejbližších dnech!
V principu je řešeno tak, aby zajišťovalo/podmiňovalo vazbu mezi „mateřskou“ realitní kanceláří a jejími smluvními realitními makléři. Velice zajímavá varianta cenově i vzhledem k fluktuaci makléřů.