Povinné členství pro realitní kanceláře?

Prosím o sdělení, zda musí být realitní kanceláře povinně v nějaké asociaci.

Provozování realitní kanceláře je ve smyslu naší platné legislativy vázanou živností.  V roce 2020 byl přijat  zákon o realitním zprostředkování, který mino jiné řadí  realitní činnost mezi tzv. vázané živnosti a vyžaduje splnění určitých podmínek pro provozování realitní činnosti (praxe, vzdělání, zkouška odborné způsobilosti).   Žádný zákon však neřeší povinné členství realitních kanceláří v profesním sdružení.

Členstvím v Asociaci realitních kanceláří České republiky realitní kanceláře zcela dobrovolně přijímají řadu povinností, vyplývajících ze stanov a vnitřních směrnic asociace, které se v zájmu klientů zavazují plnit.

A nejedná se o závazky jen tak ledajaké. Každá členská realitní kancelář se musí pravidelně profesně vzdělávat, aby byla oprávněna získat každých pět let certifikát, musí mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti, musí dodržovat Etický kodex člena asociace a pod. V případě jakéhokoli porušení stanov nebo Etického kodexu asociace je pak člen povinen zodpovídat se Dozorčí radě asociace a musí se podrobit případným sankcím.