Kompenzační bonus a finanční úřad

Proč finanční úřady vyzývají e-maily žadatele o kompenzační bonus k doložení rozhodných skutečností pro výplatu kompenzačního bonusu?

Kompenzační bonus se spravuje jako daň, má charakter vyplacené daně (přeplatku). Takzvaně se samovyměřuje, není tedy možné použít režim postupu k odstranění pochybností v podobě oficiálních výzev. Finanční úřad by musel zahájit daňovou kontrolu, pokud by měl konkrétní pochybnosti o nároku na kompenzační bonus. Proto volí finanční správa „neformální“ postup výzev přes telefon nebo e-mail. Bohužel kompenzační bonus často vyřizují osoby, které s daní z příjmů nemají nic společného, a proto jejich požadavky jsou často až nesmyslné. Doporučuji výzvám vyhovět.