Podmínky osvobození od daně z příjmu při prodeji jednotky

Finanční úřad chce po prodávajícím prokázat podmínky pro osvobození příjmu od daně, konkrétně že v bytové jednotce bydlel po dobu alespoň dva roky. Správci daně vadí, že prodávající neměl na adrese bytové jednotky zapsané trvalé bydliště v občanském průkazu. Je možné prokázat tuto skutečnost svědeckou výpovědí? Je možné se zúčastnit výpovědi svědka?

Podmínkou pro osvobození příjmu z prodeje bytové jednotky je mj., že prodávající v bytové jednotce bydlel alespoň dva roky bezprostředně před prodejem. Zákon o daních z příjmů neřeší, jak se prokazuje bydliště. Pojem bydliště nelze vysvětlovat jako trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu, ale naopak jako skutečný stav bydlení, tj. užívání bytové jednotky. Podle daňového řádu lze prokázat tvrzené skutečnosti jakýmikoliv důkazními prostředky, pokud nebyly získány nelegálně. Patří sem tedy i svědecká výpověď třetí osoby. Poplatník (prodávající) může navrhnout třetí osobu ke svědecké výpovědi. Správce daně pak v rámci dokazování obvykle umožní nejprve navrhovateli, zde poplatníkovi, aby kladl svědkovi otázky. Následně klade otázka druhá strana, zde správce daně. Poplatník má přitom právo klást otázky svědkovi kdykoliv v průběhu dokazování. Svědecká výpověď se zapíše a účastníci obdrží opis protokolu o ústním jednání. Je potřeba se připravit na poměrně zdlouhavý proces. Pokud má poplatník k dispozici jiné důkazné prostředky, raději ať je použije přednostně – doklad o doručování pošty,  faktury o spotřebě energie, potvrzení o návštěvě mateřské a základní školy v místě bydliště apod.