Podpora za COVID 19 a zdanění

Jak se zdaňují nebo nezdaňují jednotlivé podpory v rámci zmírnění důsledků COVID-19?

Jednotlivá opatření mají různé režimy a například některé dotace se navzájem vylučují. Zmiňme se tedy o těch nejčetnějších případech ve vztahu k podnikatelům. Pokud se u fyzických osob jedná o osvobozený příjem, neuvádí se v daňovém přiznání a nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění.