Pronájem vers. ubytování

Vlastním větší objekt v rekreační oblasti. Příjmy z pronájmu zdaňuji jako příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, neplatím z nich zdravotní a sociální pojištění. Je tento postup správný?

Pokud odchází k tomu, že se v objektu ubytovávají osoby na dobu v řádu dnů až týdnů, skutečně se nejedná o nájem, ale o ubytování. I poskytování dalších služeb pro rekreanty (výměna ručníků, průběžný úklid, poskytování jídla apod.) vede k závěru, že se jedná o ubytování. K tomu je třeba mít živnostenské oprávnění, evidovat se u obecního úřadu jako plátce místního poplatku, registrovat se u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení jako OSVČ. Možná, při využívání platforem jako Airbnb, booking, bude nutná registrace k DPH jako identifikovaná osoba, případně plátce.