Stížnosti na realitní kanceláře – postup při podání stížnosti na člena ARK ČR

Chtěl bych podat stížnost na realitní kancelář. Jak mám postupovat?

Pokud se jedná o stížnost na člena Asociace realitních kanceláří České republiky (seznam členů), můžete podat stížnost na sekretariát ARK ČR. Stížností se bude ve smyslu platných stanov asociace zabývat Dozorčí rada ARK ČR.
ARK ČR je oprávněna řešit stížnosti jen na své členy. Stížnost na jakoukoli realitní kancelář je možné podat u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Proces projednávání stížností u DR ARK ČR

Aby se mohla dozorčí rada resp. senát dozorčí rady ARK ČR zabývat stížností, musí stěžovatel na sekretariát Asociace učinit podání resp. stížnost.  DR neřeší stížnost, pokud má informaci, že spor je řešen soudně.

Co musí stížnost obsahovat?

Stěžovatel musí srozumitelně vylíčit, proč a na koho, resp. na kterého člena ARK ČR si stěžuje. Ke své stížnosti musí doložit důkazy.
Pokud si stěžuje na členskou realitní kancelář spotřebitel, musí dokázat, že s realitní kanceláří, resp. realitním makléřem, na kterého si stěžuje, měl/má uzavřený smluvní vztah. Např. zprostředkovatelskou nebo jinou smlouvu obdobného charakteru.
V případě, že předmětem stížnosti je nějaký obchodní případ, který realitní kancelář ve smluvním vztahu se stěžovatelem řešila nebo řeší, potom stěžovatel musí doložit kopie všech platných dokumentů, které se k dané kauze váží.
Každý stěžovatel uvede, čeho se domáhá, co požaduje.

Forma

Stížnost a veškerá vyjádření k ní, se podává vždy písemně na adresu pražské centrály sekretariátu Asociace realitních kanceláří České republiky. Připouští se elektronické podání na adresu arkcr@arkcr.cz. Všechny související doklady musí být přílohou ve formátu pdf.
Pokud stěžovatel ke stížnosti nedodá žádné dokumenty, sekretariát ho vyzve, aby je doložil.
Stěžovatel uvede přesné označení svoje i realitní kanceláře resp., realitního makléře na kterého/ou si stěžuje.
Stěžovatel fyzická osoba musí uvést své jméno, příjmení a bydliště, resp. doručovací adresu a dále telefonické spojení a emailovou adresu.
Obchodní firma uvede svůj přesný název a sídlo právnické osoby, IČO a osobu, která je oprávněna resp. pověřena stížnost jménem stěžovatele podat a řešit.

Postup řešení stížnosti

Řešení stížnosti by měl předcházet pokus o vyřešení stížnosti mimo jednání dozorčí rady.
Generální sekretář ARK ČR vyzve druhou stranu k dobrovolnému splnění požadavků stěžovatele a pokusí se v první řadě o smír.
Teprve je-li tento pokus neúspěšný, požádá stranu, na kterou je stěžováno, aby se ke stížnosti vyjádřila a doložila průkazné písemné, případně obrazové materiály, které doloží toto vyjádření.
V případě stížnosti na člena realitního seskupení se stížnost řeší nejdříve s centrálou tohoto seskupení.

Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřebné, vyžádá si doplnění materiálů, které se ke kauze vztahují.
Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřebné, vyzve stěžovatele nebo stranu, na kterou je stížnost podána nebo obě strany kauzy k podání osobního vysvětlení na jednání DR AR ČR.
O výsledku jednání senátu DR ARK ČR sekretariát podá písemnou zprávu stěžovateli i straně, na kterou byla stížnost podána.

Pokud se nejedná o stížnost na člena Asociace, ale jde o realitní kancelář (resp. realitního makléře), která není členem Asociace, dozorčí rada ji řešit nebude. V takovém případě doporučujeme podat stížnost u České obchodní inspekce nebo řešit spor v občansko právním řízení.