Zajímám se o koupi nemovitosti. Na adrese této nemovitosti má přítel současného majitele hlášené sídlo firmy, které nechce ani v budoucnu měnit. Přes všechny ujištění o jeho bezúhonnosti mám obavu, zda by z toho pro mne nemohla vyplývat přeci jen nějaká r

Je otázkou na základě čeho má v nemovitosti přítel současného majitele hlášeno sídlo firmy.


"Hlášení" samo o sobě má jen evidenční charakter. Jde-li o obchodní společnost, vyžaduje zpravidla rejstříkový soud buď nájemní smlouvu nebo souhlas majitele. Zatímco souhlas lze kdykoli odvolat, u nájemní smlouvy záleží na podmínkách smlouvy zda, jak a kdy lze nájem vypovědět.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde