Bydlím v obecním bytě. Ten mi nabídla obec k odkoupení za cenu, která mi připadá nepřiměřená. Před pěti lety byly podle mého soudu obdobné byty sousední obcí nabízeny nájemníkům za poloviční ceny. Je možné, abych se o stanovení ceny bytu soudil?

Domnívám se, že byste v takovém případě nedosáhl požadovaného úspěchu. Zastupitelé  musí zejména ctít zásadu hospodárnosti při nakládání s majetkem obce.  Tento příkaz dává obci zákon, a prodej výrazně pod cenou může být diskutabilní. V  zásadě by měli volit ceny v místě a čase obvyklé, tj. tržní. Mohou přistoupit ke schválení cen nižších, pokud tento postup odůvodní. Jedná se o svébytné rozhodnutí obce, které jen velmi komplikovaně může být zpochybněno.


Nájemníci mají již tak výsadu. Jedná se o přednostní právo na koupi bytu, který mají v nájmu. Obec totiž nesmí byt stávajícího nájemníka prodat jinému, bez dodržení řádného postupu, spojeného s předkupním právem. Pak může obec byt nabídnout, i s nájemníkem, třetím osobám. Jiné nemovitosti v obci se vždy prodávají na základě výběrového řízení.

Obecně totiž platí, že o tom jakým způsobem a za jaké ceny může každá obec rozhodovat sama. Musí však respektovat určité hranice. Pokud si obec nechá zpracovat znalecké posudky, jejichž výstupy porovná s cenami realizovanými v místě a čase obvyklými a k cenám takto zjištěným přihlédne, při stanovení cen, které pro prodej schválí zastupitelé, pak její rozhodnutí z největší pravděpodobností obstojí. Většinou jsou ceny bytů často snížovány (pokud lze snížení ceny objektivně odůvodnit) přihlédnutím k technickému stavu domu, hlavně pokud se do daného domu mnoho let neinvestovalo, což si od budoucích vlastníků vyžádá ihned investice apod.

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde