Již delší dobu hledám v Praze vhodný byt k pronájmu. Když už mi realitní kancelář našla jeden vyhovující, zejména výše měsíčního nájemného i služeb s spojených s užíváním bytu jsou pro mne akceptovatelné, přišla na mne realitní makléřka s požadavkem, slož

Ano, jedná se o často využívaný instrument, kterým si pronajímatel zajišťuje své případné pohledávky vůči nájemci bytu.


Tuto možnost upravuje zákon č 107/2006Sb., kterým byl novelizován občanský zákoník. Vložení nového ustanovení § 686a, přineslo nový institut, nazvaný „složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem“, neboli „kauce“.  Se zmíněnou úpravou je spojena řada skutečností, mimo jiné, že maximální výše kauce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a má být složena na zvláštním účtu pronajímatele.  

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde