Nový občanský zákoník (NOZ) a jeho dopady na činnost realitních kanceláří

Jak známo, na českém realitním trhu působí realitní kanceláře s rozdílnou úrovní poskytovaných služeb.

Je řada realitních kanceláří, jejichž makléři mají zkušenosti, průběžně si doplňují své znalosti potřebné k výkonu zprostředkovatelské činnosti na profesionální úrovni a při jednání se svými klienty dodržují základní principy etického chování. Mezi takové patří členové ARK ČR, kteří se v souladu se stanovami odborně vzdělávají a periodicky si obnovují svojí certifikaci.  A pak jsou zde také realitní kanceláře, resp. makléři, kteří výše uvedeným zásadám nepřikládají příliš velkou váhu a podle toho jednají se svými klienty.

 

Co se změní na realitním trhu po nabytí účinnosti již schváleného NOZ?  Skutečnost, že tato tzv. rekodifikace je jednou z největších změn v oblasti soukromého práva v historii České republiky znamená, že tyto nové právní normy se budou dotýkat každého občana naší země. Pro realitní obchody budou důležité zejména odlišnosti ve smluvních vztazích (zprostředkovatelské, kupní, nájemní a další smlouvy). Je třeba si uvědomit, že NOZ vychází z jiných principů než předchozí  občanský zákoník z roku 1964. To lze např. ukázat na skutečnosti, že  NOZ mimo jiné umožňuje větší smluvní volnost a výrazně snižuje množinu důvodů, pro které jsou smlouvy tzv. absolutně neplatné – většina vad ve smlouvách způsobuje tzv. relativní neplatnost, tzn., že smlouva, u které je dán důvod relativní neplatnosti, se považuje za platnou do okamžiku, kdy se této neplatnosti  oprávněná osoba v zákonné lhůtě dovolá.

 

Každý realitní makléř musí být nejen schopný obchodník, ale měl by mít také určité znalosti z vybraných okruhů práva, daňové problematiky, základů stavebnictví, financí a hypotečního úvěrování, oceňování, výpočetní techniky aj. ARK ČR již více než dvacet let nabízí realitním makléřům i všem dalším zájemcům semináře a kurzy zaměřené na realitní byznys. V souvislosti s uvedením NOZ a souvisejících právních norem do praxe si uvědomujeme složitost celé této situace i pro oblast obchodování s nemovitostmi a správy nemovitostí. Proto, abychom alespoň částečně usnadnili realitním makléřům a správcům nemovitostí tuto obtížnou situaci, nabízíme možnost účasti na řadě kurzů věnované této problematice. I když každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, přesto je zapotřebí, aby každý makléř se alespoň v určité míře seznámil s NOZ a souvisejícími předpisy, neboť jinak by nemohl být odborně fundovaným makléřem v komunikaci ani se svými klienty ani s právníkem připravujícím smlouvy ke všem obchodním případům. Jen namátkou vyberme takové věci jako je např. zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování, změny v oblasti předkupního práva, či vedlejší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě celá řada dalších věcí.

 

Jsme přesvědčeni, že pouze ti realitní makléři, kteří se seznámí s NOZ, novým katastrálním zákonem a dalšími souvisejícími právními normami, budou schopni poskytovat svým klientům kvalifikované služby a nebudou jim i sobě způsobovat komplikace nebo finanční či jiné škody při realitních obchodech.

 

Naopak, pro ty realitní makléře, kteří ani dosud nevěnovali právní problematice realitních obchodů náležitou pozornost a podceňují zásadní změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva, bude pak jen otázkou času, kdy neobstojí v ostré konkurenci na realitním trhu a budou nuceni ukončit svoji realitní činnost.

 

- red -

 

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde