Aktualizace informací a následná opatření týkající se AML – Informace z Bruselu

Vážené kolegyně a kolegové,

Asociace realitních kanceláří České republiky je členem CEPI, Evropské asociace realitních profesí. Dále v textu posíláme informace z CEPI týkající se opatřením v rámci AML, tak jak jsou na úrovni Evropské komise projednávána.

V rámci aktivit CEPI v oblasti boje proti praní špinavých peněz, legislativního balíčku AML a v návaznosti na probíhající práci na návrhu nového nařízení v této oblasti (AMLR) Vás tímto informujeme, že Evropská komise přijala dne 27. října Zprávu o posouzení rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, které ovlivňuje vnitřní trh a týká se přeshraničních činností (SNRA a podrobná příloha v příloze ). Tento dokument spolu s pracovním dokumentem Komise o využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu tvoří tzv. nadnárodní hodnocení rizik 2022, k němuž CEPI přispěl písemnou zpětnou vazbou Komisi a několika neformálními jednáními (viz také str. 279 přílohy Zprávy EK).

Téhož dne Komise zveřejnila také pracovní dokument svých útvarů o využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci prevence a boje proti praní peněz za účelem financování terorismu, který můžete pro informaci rovněž nalézt v příloze.

Tento 3. SNRA, který měl být původně přijat v roce 2020, ale kvůli dopadům pandemie Covid-19 byl odložen, navazuje na historicky první SNRA vydaný v roce 2017 a na SNRA přijatý v roce 2019. Do této verze zprávy byly rovněž zahrnuty nové scénáře v důsledku pandemie Covid-19 a ruské agrese proti Ukrajině.

Vnitrostátní hodnocení rizik v oblasti praní peněz doporučuje také mezinárodní finanční akční skupina FATF, s níž CEPI spolupracovala na revizi pokynů pro přístup založený na riziku pro realitní sektor.

V tomto vydání zprávy SNRA EK analyzuje riziko praní peněz a financování terorismu, které může pro vnitřní trh EU představovat 43 produktů a služeb, jak byly posouzeny ve zprávě SNRA 2019 , seskupených do 8 kategorií.
Těchto 8 kategorií je následujících:

1. Produkty a služby související s hotovostí (hotovostní kurýři, podnikání náročné na hotovost, bankovky vysoké hodnoty, platby v hotovosti a soukromé bankomaty),
2. Finanční sektor (vklady na účtech, retailový a institucionální investiční sektor, podnikové bankovnictví, privátní bankovnictví, crowdfunding, směnárny, elektronické peníze, převody finančních prostředků, nelegální převody finančních prostředků, platební služby, virtuální měny a jiná virtuální aktiva, podnikatelské úvěry, spotřebitelské úvěry a úvěry s nízkou hodnotou, hypoteční úvěry a úvěry kryté aktivy vysoké hodnoty, pojištění (životní a neživotní) a služby úschovy),
3. Služby související s hotovostí (produkty a služby související s hotovostí, bankovní služby, platby v hotovosti a soukromé bankomaty). Nefinanční produkty a služby (právní úpravy, zboží vysoké hodnoty, aktiva vysoké hodnoty, kurýrní služby v oblasti drahých kovů a kamenů, nemovitosti, služby poskytované účetními a právní služby),
4. sektor hazardních her,
5. neziskové organizace,
6. profesionální sporty (profesionální fotbal),
7. svobodné zóny,
8. programy občanství pro investory a programy pobytu investorů.

Kromě stávajících zmírňujících opatření a různých právních předpisů je důležité zmínit legislativní balíček AML přijatý EK v červenci loňského roku, který CEPI a PTC Policy (komise CEPI) a její užší pracovní skupina pro otázky související s AML od té doby aktivně sledují.

Mezi další podpůrná opatření, jak je uvedeno ve zprávě Komise, patří zlepšení sběru statistických údajů, školení pro odborníky vykonávající činnosti, na které se vztahuje zákonná výsada, zvyšování povědomí veřejnosti o praní peněz / financování terorismu a další sledování padělání měny a jeho možných souvislostí s praním peněz. EK se dále domnívá, že by měla být přijata řada dalších opatření jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států, včetně mj. potřeby navázat na některá doporučení z roku 2019, jako např. aby samoregulační orgány prováděly více tematických kontrol, zvýšily úroveň podávání zpráv a pokračovaly v organizování vzdělávacích programů s cílem rozvíjet porozumění rizikům praní peněz a financování terorismu a povinnostem dodržování předpisů (nefinanční orgány dohledu a další).

Mezi doporučení členským státům (ČS) patří zejména: aby předložily EK své národní hodnocení rizik, pokud tak dosud neučinily, a zajistily, aby toto hodnocení zahrnovalo všechna rizika, jak je EK individualizovala, aby ČS plně implementovaly ustanovení uvedená v AML legislativě týkající se registrů skutečných vlastníků, aby byly orgánům AML/CFT dohledu přiděleny odpovídající zdroje, aby mohly plně plnit své úkoly, aby orgány dohledu prováděly více kontrol na místě, tematické kontroly a další.

Nejdůležitější je, že v této třetí verzi SRNA zůstávají zachována předchozí doporučení členským státům, aby věnovaly velkou pozornost odborníkům, kteří jsou obzvláště ohroženi, mezi něž patří i realitní makléři, a také doporučení členským státům, aby stanovily kritéria, která zajistí, že nebudou obcházena pravidla hloubkové kontroly klienta platná pro obchodní vztahy. Podle AMLR by měla být hloubková kontrola klienta (CDD) prováděna také u příležitostných transakcí pod prahovou hodnotou 10 000,00 EUR ve vysoce rizikových odvětvích. Důrazně se také doporučuje další vzdělávání, zejména s ohledem na povinné subjekty, které jsou obzvláště rizikové.

Zveřejnění nové zprávy SNRA se očekává v zásadě do roku 2024, přičemž Komise mezitím přezkoumává soulad s 5. směrnicí o boji proti praní peněz.

V doprovodném dokumentu ke zprávě Komise najdete podrobnější informace zejména k sektoru nemovitostí, který je, jak již bylo uvedeno, nadále považován za velmi rizikový (viz zejména oddíl 8 o investičních nemovitostech str. 179-184, ale i další, kde jsou nemovitosti zmíněny, jako např. hotovostní platby, podnikatelské úvěry atd.) K tomu je na str. 184 uvedena řada doporučených zmírňujících opatření pro Komisi, členské státy a příslušné vnitrostátní orgány, mezi něž patří mimo jiné to, aby příslušné orgány a samoregulační orgány vypracovávaly výroční zprávy o zavedených opatřeních dohledu a údaj o počtu podezřelých transakcí nahlášených finančním zpravodajským jednotkám, o kontrolách na místě a další.

Přílohy k textu si můžete stáhnout níže:
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.