Informace ČÚZK o připravovaných změnách v nahlížení do KN

24.5.2021 – Doplňující informace k upozornění na připravované změny v aplikaci

Úpravy aplikace, na které byli uživatelé upozorněni 4. dubna, budou provedeny ve dnech 12. – 13. června 2021.

V reakci na informace zveřejněné v médiích doplňujeme následující.

Využití aplikace bude nadále bezplatné, a to i v případě přihlášení prostřednictvím přihlašovacích údajů do aplikace Dálkový přístup do KN. Pro daný účel (identifikace stahování údajů softwarovým robotem) nepotřebujeme uchovávat přímou vazbu mezi identifikací osoby, která nahlížela, a osoby vlastníka nemovitosti. Vlastníkům proto nebudou poskytovány informace o tom, kdo nahlížel na údaje o jejich nemovitostech.

K úpravám aplikace je ČÚZK oprávněn podle § 66 odst. 1 písm. j) katastrálního zákona (č. 256/2013 Sb.), který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky ke stanovení podmínek poskytování a šíření údajů katastru. V souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, zveřejňuje ČÚZK podmínky provozování aplikace.

Převzato z webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního