Informace z MMR k možné úpravě termínů

Pavel Rakouš, vedoucí realitního odd. na MMR zveřejnil INFO, že předběžně:
„chystá se poslanecký návrh (podepsali jej údajně zástupci všech stran PS), který by umožnil prodloužit lhůtu pro splnění podmínek vázané živnosti (pozn. realitní zprostředkovatel), tedy zejména pro ty, co nemají šanci složit v termínu do 3. března 2021 zkoušku profesní kvalifikace. A to jak pro zprostředkovatele, jež pracovali před účinností zákona, tak pro začínající makléře (avšak jen pro FO v tzv. závislém obchodním vztahu). Poslanci navrhují posunout oběma těmto skupinám zmíněný termín až do 31. 12. 2021. Uvidíme, zda se toho vláda a parlament ujme přednostně, zda se to stihne, obdobných naléhavých návrhů tam leží mnoho. Cestou vládního návrhu by se to již v žádném případě nestihlo, legislativní proces přes Strakovu akademii je velmi těžkopádný. Ergo soudím, aniž bych chtěl cokoli předjímat, mohu se mýlit, že exekutiva tuto poslaneckou iniciativu neodmítne. Na jednu stranu mě mrzí, že  posunem lhůty by se umenšil tlak na odbornost v práci makléřů, na druhou pak ale chápu, že někteří makléři i přes dobrou snahu a svědomité sebevzdělávání nemohou z důvodů nabitých termínů zkoušky absolvovat, cítí se diskriminováni. Pokud by to prošlo, vnímal bych to jako daň současné složité situaci, ani krok zpět ani vpřed, ale spíše úkrok bokem na pevnější cestu.“