Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS, byl zvolen prezidentem CEPI

Asociace realitních kanceláří České republiky je členem CEPI, největšího sdružení všech evropských realitních profesních asociací. Na výročním zasedání CEPI, které se konalo v sobotu 25. června 2022 v Sofii, byl s podporou 100 % všech členů zvolen na pozici prezidenta CEPI Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS.

 

Jsme hrdí, že byl do čela CEPI na následující volební období zvolen zástupce Asociace realitních kanceláří České republiky! Potvrzuje to, že české aktivity jsou pro EU významné a zároveň to dává šance více legálně ovlivňovat přípravy některých evropských předpisů. Zejména ve snahách o podporu evropského trhu nemovitostí a zejména úlohy realitních zprostředkovatelů a správců nemovitostí, ale také při zamezování vzniku zbytečných administrativních povinností, kterými jsou realitní zprostředkovatelé v EU, často neúměrně, zatěžováni.

Letošní zasedání se po několika letech anti covidových opatření konečně mohlo uskutečnit prezenční formou. Proto také byla účast vysoká. Při výběru lokace pro konání výročního setkání se vedení CEPI rozhodlo pro Bulharskou Sofii.

Kromě dvoudenního vlastního náročného CEPI programu mohli zástupci jednotlivých členských států CEPI podpořit celodenní konferenci Národní asociace realitních makléřů Bulharska, která se konala při příležitosti oslav 30. výročí jejího založení.

Zástupci CEPI se aktivně zúčastnili programu konference, která byla celá simultánně tlumočena.

Na programu výroční konference NREA se diskutovala mimo jiné témata jako:

  • Evropské realitní panorama – diskusní panel na téma současných problémů evropského trhu
  • Výzvy a příležitosti regulovaných trhů
  • Zelená, udržitelná a energeticky účinná budoucnost
  • Zásady a nástroje pro ochranu údajů proti praní špinavých peněz

Jan Borůvka, spolu s prezidentem Národní asociace realitních makléřů Bulharska Dobromirem Ganevem, s Luisem de Prado ze španělské asociace CGCAFE a prezidentem belgického institutu IPI Nicolasem Watillonem, navštívil v průběhu konání setkání CEPI v Sofii náměstka ministra Ministerstva pro místní rozvoj a veřejné práce Bulharska. Cílem bylo podpořit snahy bulharských kolegů o zavedení zákona, který má činnost realitních makléřů v Bulharsku v budoucnu regulovat a v zásadě je již kompletně připraven. Bulharsko a Rumunsko jsou jedny z posledních zemí, kde činnost realitních makléřů není legislativně upravena. Z diskusí vyplynulo, že největším problémem v Bulharsku je zejména odborná způsobilost, která, obdobně, jako tomu bylo donedávna u nás, není po realitních makléřích vyžadována.

Příští jednání CEPI s širší členskou účastí evropských členů CEPI, jehož hlavním bodem programu bude volba nového představenstva CEPI, se bude konat 24. a 25. listopadu v irském Dublinu.

Pro rok 2023 se nabízí uspořádat jarní, respektive podzimní pracovní setkání CEPI v Praze, k čemuž by jistě bylo vhodné připojit některou z plánovaných realitních konferencí pro rok 2023. Určitě by to podpořilo prestiž takového odborného setkání.